loading-img
Szczegóły sesji
Numer VIII/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-07-30
Godzina 10:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VII/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 rok

b)  wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

c)   zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

d)  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021

e)  nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

f)   zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Kościerzyna

g)  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

h)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

i)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

j)   rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

5.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

b)

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

c)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

d)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

e)

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

f)

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.

g)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

h)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

i)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

j)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:28:42 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:28:53 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:28:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:28:47 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:28:56 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:28:45 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:28:52 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:29:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:28:43 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:28:40 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:29:22 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:29:22 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:28:43 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:28:42 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:28:47 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumieniaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:33:19 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:33:21 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:33:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:33:21 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:33:26 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:33:22 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:33:24 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:33:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:33:19 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:33:21 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:33:41 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:33:41 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:33:23 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:33:23 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:33:22 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:34:29 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:34:31 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:34:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:34:33 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:34:31 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:34:32 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:34:39 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:34:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:34:31 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:34:36 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:34:50 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:34:50 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:34:32 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:34:34 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:34:34 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:36:08 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:36:09 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:36:12 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:36:15 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:36:11 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:36:11 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:36:14 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:36:13 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:36:11 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:36:10 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:36:24 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:36:24 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:36:12 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:36:15 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:36:08 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:37:37 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:37:33 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:38:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:37:34 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:37:38 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:37:35 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:37:41 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:37:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:37:37 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:37:33 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:38:14 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:38:14 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:37:34 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:37:38 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:37:38 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:45:51 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:46:08 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:45:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:45:50 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:45:53 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:45:51 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:45:54 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:45:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:45:50 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:45:51 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:46:20 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:46:20 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:45:52 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:45:53 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:45:51 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym LizakiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:50:25 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:50:46 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:50:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:50:27 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:50:35 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:50:29 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:50:30 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:50:27 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:50:27 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:50:28 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:51:05 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:51:05 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:50:27 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:50:28 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:50:26 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Uwaga! Brak głosów/oczekujące
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof brak
Bober Andrzej brak
Bober Tadeusz brak
Cieszyńska Bożena brak
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław brak
Jankowski Piotr brak
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz brak
Miszczak Andrzej brak
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta brak
Wysiecki Karol brak
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 11:06:23 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 11:06:19 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 11:06:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 11:06:22 TAK
Dera Robert 2020-07-30 11:06:23 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 11:06:23 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 11:06:25 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 11:06:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 11:06:26 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 11:06:20 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 11:06:34 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 11:06:34 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 11:06:22 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 11:06:23 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 11:06:19 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 11:11:06 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2020-07-30 11:10:55 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 11:11:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 11:10:58 TAK
Dera Robert 2020-07-30 11:11:00 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2020-07-30 11:10:58 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 11:11:04 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 11:10:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 11:10:55 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 11:10:59 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 11:11:20 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 11:11:20 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 11:10:58 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 11:11:01 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 11:10:58 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje