loading-img
Szczegóły uchwały
Numer k)
Status podjęta
Opis

uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dodał Ostrowski Przemysław
2018-12-14 12:13:28
Ost. akt. Ostrowski Przemysław
2018-12-14 12:13:28
Wyniki głosowania k)
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
k) uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku ce BIP 141 kB 2018-12-14 12:14:01 Ostrowski Przemysław