loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Bober Andrzej
Sesja: Sesja Rady Gminy
Głosowanie numer:l)
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KościerzynaPorządek obrad:

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany budżetu na 2021 rok

b)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

c)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

d) zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna

e)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

f)   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022

g)   zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu  Specjalnego

h)   przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

i) wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

j)    zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.

k)   zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy Kościerzyna

l)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

5.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Kościerzyna za 2020 rok

6.   Sprawozdanie Wójta Gminy Kościerzyna dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych zobowiązanych przepisami prawa pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych Gminy Kościerzyna za 2020 rok

7.   Zapytania i wolne wnioski.

8.   Zakończenie posiedzenia.


Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

Głosowania w sesji: Sesja Rady Gminy
NumerOpisRodzajStatusWynik
a) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

Zwykła zakończone pozytywny
b) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

Zwykła zakończone pozytywny
c) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. o przysstąpienie do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna 

Zwykła zakończone pozytywny
d) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

Zwykła zakończone pozytywny
e) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Zwykła zakończone pozytywny
f) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022

Zwykła zakończone pozytywny
g) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Zwykła zakończone pozytywny
h) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

Zwykła zakończone pozytywny
i) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zwykła zakończone pozytywny
j) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.

Zwykła zakończone pozytywny
k) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
l) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje