loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Bober Andrzej
Sesja: Sesja Rady Gminy
Głosowanie numer:f)
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie KościerzynaPorządek obrad:

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany WPF

b)  zmiany budżetu na 2019 rok

c)   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z  usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.

d)  „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

e)  dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

f)   określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Skorzewie

h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Wąglikowicach

i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Łubianie

j) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim Klinczu

k) zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

5.   Informacja Wójta Gminy Kościerzyna z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych na rozpoczęcie kadencji i za 2018 rok.

7.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

8.   Zapytania i wolne wnioski.

9.   Zakończenie posiedzenia.


Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

Głosowania w sesji: Sesja Rady Gminy
NumerOpisRodzajStatusWynik
a) Głosowanie nad :

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
b) Głosowanie nad :

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Zwykła zakończone pozytywny
c) Głosowanie nad :

c) uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.

Zwykła zakończone pozytywny
d) Głosowanie nad :

d) uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Zwykła zakończone pozytywny
e) Głosowanie nad :

e) uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zwykła zakończone pozytywny
f) Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
g) Głosowanie nad :

g) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Skorzewie

Zwykła zakończone pozytywny
h) Głosowanie nad :

h) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Wąglikowicach

Zwykła zakończone pozytywny
i) Głosowanie nad :

i) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im.Adama Mickiewicza z siedzibą w Łubianie

Zwykła zakończone pozytywny
j) Głosowanie nad :

j) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim Klinczu

Zwykła zakończone pozytywny
k) Głosowanie nad :

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje