loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Bober Andrzej
Sesja: Sesja Rady Gminy
Głosowanie numer:e)
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w PolscePorządek obrad:

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VI/20 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4.   Raport o stanie Gminy Kościerzyna za rok 2019:

a)  przedstawienie „Raportu o stanie gminy Kościerzyna za rok 2019”

b)  debata

c)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania

5.   Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2019 rok:

a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2019 rok

b)  wniosek Komisji Rewizyjnej

c)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

d)  dyskusja

e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

f)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 rok

b)  uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

c)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu    geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

d)  uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

e)  przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

f)   wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 roku

7.   Zapytania i wolne wnioski.

8.   Zakończenie posiedzenia.


Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

Głosowania w sesji: Sesja Rady Gminy
NumerOpisRodzajStatusWynik
a) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

Bezwzględna zakończone pozytywny
c) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Bezwzględna zakończone pozytywny
b) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019

Zwykła zakończone pozytywny
d) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Zwykła zakończone pozytywny
e) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

Zwykła zakończone pozytywny
f) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

Zwykła zakończone pozytywny
g) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

Zwykła zakończone pozytywny
h) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Zwykła zakończone pozytywny
i) Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 roku

Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje