loading-img
Lista komisji
Nazwa l. członków Dodał akcje
Nazwa l. członków Dodał akcje
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 7 Ostrowski Przemysław
2018-11-21 12:05:27
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych 7 Ostrowski Przemysław
2018-11-21 13:00:40
Komisja Rewizyjna 4 Szymczak Oskar
2018-11-21 09:58:12
Komisja Rolnictwa i Leśnictwa 6 Ostrowski Przemysław
2018-11-21 13:08:45
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5 Ostrowski Przemysław
2018-11-21 13:41:41