loading-img
Szczegóły sesji
Numer VIII/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-07-30
Godzina 10:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VII/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 rok

b)  wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

c)   zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

d)  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021

e)  nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

f)   zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Kościerzyna

g)  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

h)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

i)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

j)   rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

5.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

b)

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

c)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

d)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

e)

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

f)

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.

g)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

i)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

j)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:28:42 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:28:53 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:28:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:28:47 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:28:56 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:28:45 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:28:52 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:29:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:28:43 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:28:40 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:29:22 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:29:22 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:28:43 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:28:42 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:28:47 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumienia

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części obrębu geodezyjnego nr 01, z części obrębu geodezyjnego nr 03 i z części obrębu geodezyjnego nr 10, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego porozumieniaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:33:19 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:33:21 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:33:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:33:21 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:33:26 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:33:22 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:33:24 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:33:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:33:19 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:33:21 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:33:41 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:33:41 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:33:23 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:33:23 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:33:22 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:34:29 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:34:31 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:34:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:34:33 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:34:31 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:34:32 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:34:39 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:34:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:34:31 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:34:36 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:34:50 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:34:50 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:34:32 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:34:34 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:34:34 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:36:08 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:36:09 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:36:12 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:36:15 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:36:11 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:36:11 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:36:14 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:36:13 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:36:11 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:36:10 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:36:24 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:36:24 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:36:12 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:36:15 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:36:08 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:37:37 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:37:33 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:38:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:37:34 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:37:38 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:37:35 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:37:41 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:37:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:37:37 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:37:33 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:38:14 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:38:14 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:37:34 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:37:38 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:37:38 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:45:51 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:46:08 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:45:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:45:50 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:45:53 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:45:51 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:45:54 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:45:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:45:50 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:45:51 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:46:20 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:46:20 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:45:52 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:45:53 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:45:51 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym LizakiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 10:50:25 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 10:50:46 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 10:50:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 10:50:27 TAK
Dera Robert 2020-07-30 10:50:35 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 10:50:29 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 10:50:30 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 10:50:27 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 10:50:27 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 10:50:28 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 10:51:05 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 10:51:05 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 10:50:27 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 10:50:28 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 10:50:26 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 11:06:23 TAK
Bober Andrzej 2020-07-30 11:06:19 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 11:06:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 11:06:22 TAK
Dera Robert 2020-07-30 11:06:23 TAK
Jakubek Wiesław 2020-07-30 11:06:23 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 11:06:25 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 11:06:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 11:06:26 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 11:06:20 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 11:06:34 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 11:06:34 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 11:06:22 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 11:06:23 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 11:06:19 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2020 r.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-07-30 11:11:06 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2020-07-30 11:10:55 TAK
Bober Tadeusz 2020-07-30 11:11:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-07-30 11:10:58 TAK
Dera Robert 2020-07-30 11:11:00 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2020-07-30 11:10:58 TAK
Jankowski Piotr 2020-07-30 11:11:04 TAK
Kwidziński Piotr 2020-07-30 11:10:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-07-30 11:10:55 TAK
Miszczak Andrzej 2020-07-30 11:10:59 TAK
Seyda Marian 2020-07-30 11:11:20 brak
Sulej Łukasz 2020-07-30 11:11:20 brak
Szczepańska Danuta 2020-07-30 11:10:58 TAK
Wysiecki Karol 2020-07-30 11:11:01 TAK
Żurek Marcin 2020-07-30 11:10:58 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje