loading-img
Szczegóły sesji
Numer IX/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-09-11
Godzina 09:00:00
Miejsce Hala sportowa w Wielkim Klinczu
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 r.

b)  określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2021 rok

c)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

d)  zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

e)  zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

f)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

g)  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

h)  zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz

i)    zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

j)   rozpatrzenia skargi

k)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2201G w m.Puc

l)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2413G w m.Wielki Podleś

m) apelu władz samorządowych Gminy Kościerzyna dotyczący gospodarki odpadami

5.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

b)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2021 rok

c)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

d)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

e)

uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

g)

uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

h)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz

i)

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

j)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

k)

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2201G w m.Puc

l)

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2413G w m.Wielki Podleś

m)

uchwała w sprawie: apelu władz samorządowych Gminy Kościerzyna dotyczący gospodarki odpadami

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 09:32:30 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 09:32:26 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 09:32:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 09:32:26 TAK
Dera Robert 2020-09-11 09:33:04 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 09:32:29 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 09:32:29 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 09:32:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 09:32:27 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 09:32:27 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 09:32:25 TAK
Sulej Łukasz 2020-09-11 09:32:32 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 09:32:28 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 09:33:04 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 09:32:24 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 09:34:52 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 09:34:55 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 09:34:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 09:34:53 TAK
Dera Robert 2020-09-11 09:35:16 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 09:34:52 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 09:35:01 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 09:34:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 09:34:53 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 09:34:51 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 09:34:55 TAK
Sulej Łukasz 2020-09-11 09:34:55 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 09:34:53 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 09:35:16 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 09:34:48 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 09:40:34 NIE
Bober Andrzej 2020-09-11 09:40:31 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 09:40:33 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 09:40:33 TAK
Dera Robert 2020-09-11 09:41:12 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 09:40:34 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 09:40:37 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 09:40:44 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 09:40:32 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 09:40:31 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 09:40:35 TAK
Sulej Łukasz 2020-09-11 09:40:44 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 09:40:39 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 09:41:12 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 09:40:45 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 09:44:41 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 09:44:38 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 09:44:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 09:44:37 TAK
Dera Robert 2020-09-11 09:44:59 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 09:44:43 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 09:44:41 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 09:44:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 09:44:37 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 09:44:41 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 09:44:59 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 09:44:42 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 09:44:41 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 09:44:59 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 09:44:39 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 09:47:37 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 09:47:34 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 09:47:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 09:47:37 TAK
Dera Robert 2020-09-11 09:47:58 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 09:47:39 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 09:47:45 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 09:47:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 09:47:38 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 09:47:36 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 09:47:58 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 09:47:41 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 09:47:38 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 09:47:58 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 09:47:40 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:04:52 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:04:36 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:04:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:04:39 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:05:00 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:04:43 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:04:46 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:04:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:04:41 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:04:36 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:05:00 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:04:42 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:04:41 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:05:00 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:04:38 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:07:42 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:07:40 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:07:41 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:07:41 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:07:59 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:07:49 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:07:44 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:07:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:07:40 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:07:42 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:07:59 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:07:45 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:07:41 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:07:59 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:07:47 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:11:57 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:11:58 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:11:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:11:57 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:12:12 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:11:59 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:11:59 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:11:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:11:55 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:11:57 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:12:12 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:11:59 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:11:59 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:12:12 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:11:55 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:12:55 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:13:01 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:12:54 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:12:53 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:13:12 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:12:55 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:12:54 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:12:51 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:12:53 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:12:54 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:13:12 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:12:55 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:12:53 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:13:12 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:12:56 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:17:02 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2020-09-11 10:16:57 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:17:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:16:59 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:17:20 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:17:02 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:17:06 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:17:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:16:57 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:16:57 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:17:20 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:17:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:17:02 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:17:20 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:16:59 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2201G w m.Puc

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2201G w m.PucUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:19:16 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:19:12 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:19:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:19:14 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:19:30 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:19:17 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:19:20 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:19:15 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:19:13 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:19:14 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:19:30 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:19:19 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:19:18 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:19:30 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:19:16 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2413G w m.Wielki Podleś

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej 2413G w m.Wielki PodleśUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:21:48 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:21:50 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:21:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:21:48 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:22:03 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:21:53 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:21:52 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:21:49 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:21:50 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:21:50 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:22:03 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:21:51 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:21:49 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:22:03 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:21:50 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: apelu władz samorządowych Gminy Kościerzyna dotyczący gospodarki odpadami

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: apelu władz samorządowych Gminy Kościerzyna dotyczący gospodarki odpadamiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-09-11 10:52:06 TAK
Bober Andrzej 2020-09-11 10:52:07 TAK
Bober Tadeusz 2020-09-11 10:52:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-09-11 10:52:06 TAK
Dera Robert 2020-09-11 10:52:24 brak
Jakubek Wiesław 2020-09-11 10:52:08 TAK
Jankowski Piotr 2020-09-11 10:52:10 TAK
Kwidziński Piotr 2020-09-11 10:52:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-09-11 10:52:05 TAK
Miszczak Andrzej 2020-09-11 10:52:04 TAK
Seyda Marian 2020-09-11 10:52:24 brak
Sulej Łukasz 2020-09-11 10:52:07 TAK
Szczepańska Danuta 2020-09-11 10:52:10 TAK
Wysiecki Karol 2020-09-11 10:52:24 brak
Żurek Marcin 2020-09-11 10:52:04 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje