loading-img
Szczegóły sesji
Numer X/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-10-09
Godzina 11:00:00
Miejsce Hala sportowa w Wielkim Klinczu
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr IX/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

b) zmiany WPF

c)   zmiany budżetu na 2020 r.

d)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

e)  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

5.   Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

e)

uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

a)

uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-09 11:17:03 TAK
Bober Andrzej 2020-10-09 11:17:08 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-09 11:17:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-09 11:16:59 TAK
Dera Robert 2020-10-09 11:17:20 brak
Jakubek Wiesław 2020-10-09 11:17:00 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-09 11:17:04 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-09 11:17:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-09 11:17:06 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-09 11:17:00 TAK
Seyda Marian 2020-10-09 11:17:05 TAK
Sulej Łukasz 2020-10-09 11:17:04 TAK
Szczepańska Danuta 2020-10-09 11:17:02 TAK
Wysiecki Karol 2020-10-09 11:17:03 TAK
Żurek Marcin 2020-10-09 11:17:20 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-09 11:30:03 TAK
Bober Andrzej 2020-10-09 11:30:01 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-09 11:30:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-09 11:30:04 TAK
Dera Robert 2020-10-09 11:30:16 brak
Jakubek Wiesław 2020-10-09 11:30:07 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-09 11:30:08 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-09 11:30:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-09 11:30:09 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-09 11:30:05 TAK
Seyda Marian 2020-10-09 11:30:04 TAK
Sulej Łukasz 2020-10-09 11:30:06 TAK
Szczepańska Danuta 2020-10-09 11:30:05 TAK
Wysiecki Karol 2020-10-09 11:30:05 TAK
Żurek Marcin 2020-10-09 11:30:16 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-09 11:31:06 TAK
Bober Andrzej 2020-10-09 11:31:07 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-09 11:31:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-09 11:31:07 TAK
Dera Robert 2020-10-09 11:31:19 brak
Jakubek Wiesław 2020-10-09 11:31:05 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-09 11:31:09 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-09 11:31:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-09 11:31:07 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-09 11:31:07 TAK
Seyda Marian 2020-10-09 11:31:03 TAK
Sulej Łukasz 2020-10-09 11:31:08 TAK
Szczepańska Danuta 2020-10-09 11:31:11 TAK
Wysiecki Karol 2020-10-09 11:31:10 TAK
Żurek Marcin 2020-10-09 11:31:19 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 złUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-09 11:16:04 TAK
Bober Andrzej 2020-10-09 11:16:00 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-09 11:16:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-09 11:16:03 TAK
Dera Robert 2020-10-09 11:16:25 brak
Jakubek Wiesław 2020-10-09 11:16:01 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-09 11:16:02 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-09 11:16:01 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-09 11:16:01 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-09 11:16:00 TAK
Seyda Marian 2020-10-09 11:16:02 TAK
Sulej Łukasz 2020-10-09 11:16:02 TAK
Szczepańska Danuta 2020-10-09 11:16:01 TAK
Wysiecki Karol 2020-10-09 11:16:06 TAK
Żurek Marcin 2020-10-09 11:16:25 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje