loading-img
Szczegóły sesji
Numer XI/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-10-30
Godzina 11:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr X/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

b)  zmiany WPF na lata 2020-2029

c)   zmiany budżetu na 2020 rok

d)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 2404 G w m. Nowa Kiszewa

e)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

f)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzyna

g)  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIII/111/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna

h)  zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

i)    udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

j)   zmiany Uchwały nr IX/203/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

5.   Informacja Wójta Gminy Kościerzyna z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

7.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

8.   Zapytania i wolne wnioski.

9.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

d)

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 2404 G w m. Nowa Kiszewa

f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzyna

g)

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIII/111/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

h)

uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

i)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

j)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IX/203/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

a)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:25:39 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:25:40 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:25:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:25:39 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:25:40 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:25:40 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:25:41 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:25:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:25:39 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:25:52 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:25:52 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:25:52 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:25:52 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:25:52 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:25:52 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:31:09 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:31:09 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:31:07 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:31:10 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:31:11 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:31:08 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:31:13 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:31:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:31:11 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:31:24 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:31:24 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:31:24 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:31:24 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:31:24 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:31:24 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 2404 G w m. Nowa Kiszewa

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 2404 G w m. Nowa KiszewaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:32:22 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:32:24 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:32:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:32:24 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:32:27 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:32:23 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:32:28 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:32:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:32:29 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:32:40 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:32:40 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:32:40 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:32:40 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:32:40 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:32:40 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:48:19 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:48:15 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:48:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:48:17 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:48:18 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:48:18 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:48:21 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:48:19 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:48:30 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:48:41 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:48:41 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:48:41 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:48:41 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:48:41 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:48:41 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIII/111/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr VIII/111/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:49:37 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:49:33 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:49:37 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:49:36 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:49:38 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:49:37 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:49:35 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:49:33 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:49:37 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:49:50 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:49:50 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:49:50 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:49:50 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:49:50 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:49:50 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:53:27 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:53:27 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:53:27 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:53:30 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:53:27 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:53:26 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:53:31 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:53:27 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:53:27 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:53:40 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:53:40 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:53:40 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:53:40 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:53:40 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:53:40 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:54:10 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:54:10 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:54:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:54:10 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:54:11 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:54:10 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:54:10 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:54:10 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:54:11 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:54:22 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:54:22 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:54:22 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:54:22 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:54:22 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:54:22 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IX/203/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IX/203/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:55:55 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:55:55 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:55:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:55:59 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:56:01 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:55:59 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:55:59 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:55:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:56:00 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:56:09 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:56:09 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:56:09 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:56:09 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:56:09 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:56:09 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 złUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-10-30 11:23:51 TAK
Bober Andrzej 2020-10-30 11:23:51 TAK
Bober Tadeusz 2020-10-30 11:23:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-10-30 11:23:53 TAK
Dera Robert 2020-10-30 11:23:52 TAK
Jakubek Wiesław 2020-10-30 11:23:55 TAK
Jankowski Piotr 2020-10-30 11:23:55 TAK
Kwidziński Piotr 2020-10-30 11:23:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-10-30 11:23:49 TAK
Miszczak Andrzej 2020-10-30 11:24:08 brak
Seyda Marian 2020-10-30 11:24:08 brak
Sulej Łukasz 2020-10-30 11:24:08 brak
Szczepańska Danuta 2020-10-30 11:24:08 brak
Wysiecki Karol 2020-10-30 11:24:08 brak
Żurek Marcin 2020-10-30 11:24:08 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje