loading-img
Szczegóły sesji
Numer XIV/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-12-22
Godzina 13:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

2.   Zatwierdzenie protokołu Nr XII/20 i XIII/20 z Sesji Rady Gminy.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 rok

b)  uchwalenia WPF na lata 2021-2029

c)   uchwalenia budżetu na 2021 rok

d)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

e)  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie i Częstkowo

f)   uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Klincz - uchwała Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 Poz. 1313; 2. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowy Podleś - uchwała Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 41 Poz. 590; 3. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - uchwała Nr V/255/05 z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 Poz. 2027; 4. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dębogóry - uchwała Nr VII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 152 Poz. 2852, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Nowy Podleś i Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

g)  uchylenia Uchwały Nr VI/180/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

h)  wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2021 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

i)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

j)   przystąpienia do realizacji pomocy w  ramach Programu

„Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

k)  zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu  Specjalnego

l)    przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościerzyna na lata 2021-2027”

4.   Zapytania i wolne wnioski.

5.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

b)

uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2029

c)

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

d)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Klincz - uchwała Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 Poz. 1313; 2. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowy Podleś - uchwała Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 41 Poz. 590; 3. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - uchwała Nr V/255/05 z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 Poz. 2027; 4. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dębogóry - uchwała Nr VII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 152 Poz. 2852, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Nowy Podleś i Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

g)

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/180/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

h)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2021 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

i)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

j)

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

k)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

l)

uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościerzyna na lata 2021-2027”

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 13:29:04 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 13:29:02 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 13:29:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 13:29:16 brak
Dera Robert 2020-12-22 13:29:16 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 13:29:05 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 13:29:04 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 13:29:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 13:29:04 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 13:29:02 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 13:29:01 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 13:29:16 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 13:29:02 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 13:29:05 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 13:29:16 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2029

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2029Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 13:49:48 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 13:49:45 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 13:49:45 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 13:50:10 brak
Dera Robert 2020-12-22 13:50:10 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 13:49:45 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 13:49:49 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 13:49:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 13:49:57 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 13:49:45 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 13:49:46 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 13:50:10 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 13:49:49 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 13:49:47 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 13:50:10 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 14:14:01 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 14:13:56 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 14:14:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 14:14:19 brak
Dera Robert 2020-12-22 14:14:19 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 14:14:07 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 14:14:01 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 14:14:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 14:14:10 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 14:13:58 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 14:14:00 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 14:14:19 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 14:14:00 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 14:14:01 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 14:14:19 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 14:34:52 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 14:34:50 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 14:34:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 14:35:43 brak
Dera Robert 2020-12-22 14:35:43 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 14:34:59 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 14:34:56 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 14:35:23 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 14:35:05 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2020-12-22 14:34:54 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2020-12-22 14:34:48 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 14:35:43 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 14:34:55 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 14:34:53 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2020-12-22 14:35:43 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Klincz - uchwała Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 Poz. 1313; 2. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowy Podleś - uchwała Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 41 Poz. 590; 3. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - uchwała Nr V/255/05 z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 Poz. 2027; 4. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dębogóry - uchwała Nr VII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 152 Poz. 2852, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Nowy Podleś i Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Klincz - uchwała Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 Poz. 1313; 2. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowy Podleś - uchwała Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 41 Poz. 590; 3. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Podleś - uchwała Nr V/255/05 z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 Poz. 2027; 4. fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dębogóry - uchwała Nr VII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 152 Poz. 2852, dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Nowy Podleś i Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 14:54:42 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 14:54:37 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 14:54:49 WSTRZYMAŁ SIĘ
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 14:56:44 brak
Dera Robert 2020-12-22 14:56:44 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 14:54:36 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 14:55:44 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 14:54:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 14:55:13 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2020-12-22 14:54:37 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2020-12-22 14:56:26 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 14:56:44 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 14:54:55 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 14:54:41 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 14:56:44 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/180/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/180/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 14:57:48 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 14:57:48 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 14:57:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 14:58:00 brak
Dera Robert 2020-12-22 14:58:00 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 14:57:45 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 14:57:51 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 14:57:47 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 14:57:51 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 14:57:49 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 14:57:45 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 14:58:00 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 14:57:48 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 14:57:47 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 14:58:00 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2021 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2021 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 14:59:28 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 14:59:26 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 14:59:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 14:59:41 brak
Dera Robert 2020-12-22 14:59:41 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 14:59:25 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 14:59:31 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 14:59:27 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 14:59:27 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 14:59:28 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 14:59:26 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 14:59:41 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 14:59:28 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 14:59:25 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 14:59:41 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 15:01:15 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 15:01:14 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 15:01:19 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 15:01:25 brak
Dera Robert 2020-12-22 15:01:25 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 15:01:15 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 15:01:18 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 15:01:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 15:01:16 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 15:01:14 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 15:01:19 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 15:01:25 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 15:01:18 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 15:01:15 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 15:01:25 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 15:02:49 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 15:02:52 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 15:02:53 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 15:03:04 brak
Dera Robert 2020-12-22 15:03:04 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 15:02:50 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 15:02:53 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 15:02:51 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 15:02:49 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 15:02:52 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 15:02:52 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 15:03:04 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 15:02:51 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 15:02:52 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 15:03:04 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 15:03:55 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 15:03:54 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 15:03:58 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 15:04:07 brak
Dera Robert 2020-12-22 15:04:07 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 15:03:55 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 15:04:00 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 15:03:55 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 15:03:57 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 15:03:52 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 15:03:57 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 15:04:07 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 15:03:55 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 15:03:54 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 15:04:07 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościerzyna na lata 2021-2027”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kościerzyna na lata 2021-2027”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 15:04:49 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 15:04:48 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 15:04:51 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 15:05:00 brak
Dera Robert 2020-12-22 15:05:00 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 15:04:51 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 15:04:50 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 15:04:49 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 15:04:50 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 15:04:50 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 15:04:46 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 15:05:00 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 15:04:52 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 15:04:46 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 15:05:00 brak
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: Przyjęcie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 13:20:15 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 13:20:12 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 13:20:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 13:20:28 brak
Dera Robert 2020-12-22 13:20:28 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 13:20:14 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 13:20:18 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 13:20:11 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 13:20:13 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 13:20:13 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 13:20:14 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 13:20:28 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 13:20:15 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 13:20:13 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 13:20:28 brak
2. Zatwierdzenie protokołu Nr XII/20 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie protokołu Nr XII/20 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 13:22:24 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 13:22:20 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 13:22:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 13:22:39 brak
Dera Robert 2020-12-22 13:22:39 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 13:22:27 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 13:22:28 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 13:22:19 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 13:22:26 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 13:22:22 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 13:22:23 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 13:22:39 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 13:22:25 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 13:22:24 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 13:22:39 brak
2. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/20 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie protokołu Nr XIII/20 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-12-22 13:23:11 TAK
Bober Andrzej 2020-12-22 13:23:14 TAK
Bober Tadeusz 2020-12-22 13:23:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-12-22 13:23:26 brak
Dera Robert 2020-12-22 13:23:26 brak
Jakubek Wiesław 2020-12-22 13:23:16 TAK
Jankowski Piotr 2020-12-22 13:23:15 TAK
Kwidziński Piotr 2020-12-22 13:23:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-12-22 13:23:15 TAK
Miszczak Andrzej 2020-12-22 13:23:17 TAK
Seyda Marian 2020-12-22 13:23:12 TAK
Sulej Łukasz 2020-12-22 13:23:26 brak
Szczepańska Danuta 2020-12-22 13:23:14 TAK
Wysiecki Karol 2020-12-22 13:23:14 TAK
Żurek Marcin 2020-12-22 13:23:26 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje