loading-img
Szczegóły sesji
Numer I/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-01-22
Godzina 10:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołów Nr XIV/20 i XV/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2021 rok

b)  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

c)   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

d) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kościerzyna  do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kaszubskie Żagle Wiedzy”

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

b)

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

c)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części
obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

d)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kościerzyna  do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kaszubskie Żagle Wiedzy”

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:15:34 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:15:22 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:15:20 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:15:34 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:15:19 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:15:21 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:15:20 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:15:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:15:23 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:15:34 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:15:34 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:15:22 TAK
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:15:22 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:15:24 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:15:21 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 złUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:17:46 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:17:28 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:17:29 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:17:46 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:17:27 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:17:30 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:17:29 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:17:30 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:17:38 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:17:46 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:17:46 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:17:26 TAK
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:17:32 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:17:31 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:17:25 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części
obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części
obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i KorneUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:20:04 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:19:45 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:19:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:20:04 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:19:46 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:19:45 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:19:45 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:19:43 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:19:43 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:20:04 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:20:04 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:19:52 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:19:46 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:19:44 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:19:44 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kościerzyna  do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kaszubskie Żagle Wiedzy”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kościerzyna  do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kaszubskie Żagle Wiedzy”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:22:14 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:21:55 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:21:53 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:22:14 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:21:55 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:21:53 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:21:55 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:21:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:21:59 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:22:14 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:22:14 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:21:58 TAK
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:21:58 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:21:59 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:22:05 TAK
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:10:04 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:08:37 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:08:27 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:10:04 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:08:53 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:08:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:08:31 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:08:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:08:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:10:04 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:10:04 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:08:55 TAK
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:08:34 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:08:40 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:09:51 TAK
Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/20 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/20 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:11:58 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:11:16 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:11:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:11:58 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:11:14 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:11:13 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:11:17 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:11:50 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:11:19 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:11:58 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:11:58 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:11:15 TAK
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:11:17 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:11:20 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:11:21 TAK
Zatwierdzenie protokołu Nr XV/20 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie protokołu Nr XV/20 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-01-22 10:12:48 brak
Bober Andrzej 2021-01-22 10:12:33 TAK
Bober Tadeusz 2021-01-22 10:12:33 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-01-22 10:12:48 brak
Dera Robert 2021-01-22 10:12:34 TAK
Jakubek Wiesław 2021-01-22 10:12:32 TAK
Jankowski Piotr 2021-01-22 10:12:35 TAK
Kwidziński Piotr 2021-01-22 10:12:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-01-22 10:12:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-01-22 10:12:48 brak
Seyda Marian 2021-01-22 10:12:48 brak
Sulej Łukasz 2021-01-22 10:12:34 TAK
Szczepańska Danuta 2021-01-22 10:12:38 TAK
Wysiecki Karol 2021-01-22 10:12:38 TAK
Żurek Marcin 2021-01-22 10:12:36 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje