loading-img
Szczegóły sesji
Numer II/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-03-08
Godzina 09:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr I/21 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany WPF na lata 2021-2029

b)   zmiany budżetu na 2021 rok

d)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna

e)   zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

f)   zmiany uchwały Nr I/243/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

g)   zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

h)   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

i)    nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok  2022

j)    wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna

k)   przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”

l)   uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie

m) zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.

n) określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021

o) wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021

p) nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana

q) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

5.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

d)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna

e)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

g)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

h)

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

i)

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022

j)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna

k)

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”.

p)

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana

q)

uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

l)

uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie

m)

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

n)

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021

o)

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 09:33:01 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 09:33:01 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 09:32:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 09:33:55 brak
Dera Robert 2021-03-08 09:33:12 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 09:33:05 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 09:33:02 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 09:33:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 09:33:11 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 09:33:00 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 09:33:41 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 09:33:55 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 09:33:04 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 09:33:04 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 09:33:02 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 09:56:32 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 09:56:31 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 09:56:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 09:56:44 brak
Dera Robert 2021-03-08 09:56:34 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 09:56:33 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 09:56:31 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 09:56:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 09:56:34 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 09:56:31 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 09:56:35 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 09:56:44 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 09:56:35 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 09:56:30 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 09:56:31 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:53:56 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 10:53:44 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:53:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:53:48 TAK
Dera Robert 2021-03-08 10:53:50 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:53:49 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:53:48 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:53:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:53:48 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:53:47 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 10:53:47 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:54:07 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:53:49 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:53:48 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 10:53:45 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:01:33 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:01:32 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:01:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:01:35 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:01:38 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:01:33 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:01:37 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:01:32 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:01:40 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:01:35 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:01:30 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:01:54 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:01:33 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:01:31 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:01:36 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 złUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:03:22 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:03:27 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:03:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:03:25 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:03:32 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:03:26 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:03:29 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:03:30 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:03:26 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:03:23 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:03:26 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:03:42 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:03:29 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:03:25 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:03:25 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:04:34 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:04:30 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:04:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:04:29 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:04:34 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:04:31 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:04:33 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:04:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:04:43 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:04:32 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:04:31 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:04:51 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:04:32 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:04:33 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:04:34 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:05:53 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:05:53 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:05:55 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:05:55 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:06:03 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:05:53 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:05:54 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:05:55 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:05:50 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:05:53 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:05:49 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:06:13 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:05:52 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:05:54 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:05:55 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:07:00 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:07:02 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:07:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:07:04 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:07:08 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:07:03 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:07:10 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:07:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:07:09 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:07:06 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:07:04 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:07:17 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:07:07 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:07:11 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:07:04 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej Mały Klincz- KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:13:06 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:13:07 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:13:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:13:08 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:13:16 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:13:07 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:13:15 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:13:15 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:13:13 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:13:11 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:13:09 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:13:26 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:13:13 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:13:06 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:13:11 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2021”.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:15:18 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:15:15 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:15:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:15:16 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:15:17 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:15:14 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:15:14 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:15:19 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:15:19 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:15:18 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:15:13 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:15:29 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:15:18 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:15:19 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:15:18 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łubiana

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości ŁubianaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:29:25 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:29:23 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:29:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:29:25 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:29:31 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:29:23 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:29:29 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:29:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:29:31 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:29:22 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:29:25 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:29:43 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:29:26 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:29:24 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:29:26 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckichUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:30:56 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 11:31:01 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:30:57 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:30:53 NIE
Dera Robert 2021-03-08 11:30:59 NIE
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:31:02 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:31:01 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:30:56 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:30:56 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:30:58 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 11:30:55 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:31:27 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:30:57 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:30:59 NIE
Żurek Marcin 2021-03-08 11:31:04 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w Łubianie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”, będących w posiadaniu ZPS Lubiana S.A. z siedzibą w ŁubianieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:18:42 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:18:43 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:18:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:18:45 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:18:47 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:18:43 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:18:47 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:18:51 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:18:59 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:18:42 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:18:43 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:19:09 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:18:46 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:18:45 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:18:48 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” dla Zakładu Komunalnego Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:21:29 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:21:28 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:21:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:21:30 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:21:29 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:21:30 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:21:30 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:21:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:21:32 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:21:28 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:21:43 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:21:58 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:21:34 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:21:31 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:21:31 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:25:30 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:25:31 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:25:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:25:33 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:25:42 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:25:28 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:25:34 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:25:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:25:35 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:25:32 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:25:32 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:25:50 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:25:31 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:25:30 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:25:35 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 11:26:37 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 11:26:37 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 11:26:36 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 11:26:32 TAK
Dera Robert 2021-03-08 11:26:36 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 11:26:27 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 11:26:39 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 11:26:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 11:26:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 11:26:38 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 11:26:26 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 11:26:51 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 11:26:33 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 11:26:39 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 11:26:28 TAK
Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Wyniki głosowania nad: Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 09:28:48 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 09:28:46 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 09:28:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 09:29:11 brak
Dera Robert 2021-03-08 09:28:55 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 09:28:48 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 09:28:46 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 09:29:04 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 09:28:56 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 09:28:45 TAK
Seyda Marian 2021-03-08 09:28:49 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 09:29:11 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 09:28:48 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 09:28:46 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 09:28:46 TAK
Zatwierdzenie protokołu Nr I/21 z Sesji
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie protokołu Nr I/21 z Sesji

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 09:29:59 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 09:29:57 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 09:29:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 09:30:23 brak
Dera Robert 2021-03-08 09:30:00 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 09:29:58 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 09:30:01 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 09:30:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 09:29:55 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 09:30:00 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 09:29:58 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 09:30:23 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 09:30:02 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 09:30:01 TAK
Żurek Marcin 2021-03-08 09:29:57 TAK
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 1
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 1

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 1
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:18:18 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:18:08 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:18:22 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:18:51 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:18:11 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:18:25 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:18:10 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:18:04 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:18:16 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:17:56 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:18:16 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:18:51 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:18:26 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:17:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:18:21 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 2
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 2

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 5
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:20:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:20:28 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:20:49 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:21:21 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:20:50 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:20:55 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:20:30 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:20:29 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:20:36 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:20:27 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:20:26 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:21:21 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:20:32 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:20:26 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:20:37 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 3
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 3

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:23:37 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:23:25 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:23:49 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:23:25 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:23:36 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:23:30 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:23:28 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:23:25 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:23:42 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:23:24 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:23:26 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:24:02 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:23:30 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:23:28 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:23:39 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 4 a)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 4 a)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:26:30 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:26:24 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:26:34 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:26:29 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:26:35 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:26:32 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:26:29 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:26:25 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:26:28 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:26:28 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:26:25 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:27:00 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:26:32 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:26:30 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:26:35 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga 4 b)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga 4 b)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:27:25 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:27:29 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:27:28 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:27:26 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:27:34 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:27:30 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:27:30 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:27:24 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:27:28 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:27:25 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:27:28 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:28:03 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:27:28 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:27:27 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:27:54 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 4 c)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 4 c)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:28:40 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:28:36 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:28:38 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:28:37 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:28:42 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:28:36 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:28:36 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:28:34 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:28:49 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:28:37 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:28:37 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:29:01 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:28:40 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:28:43 NIE
Żurek Marcin 2021-03-08 10:28:33 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 4 d)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 4 d)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 5
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:29:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:29:31 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:29:31 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:29:30 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:29:35 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:29:33 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:29:26 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:29:29 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:29:32 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:29:36 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:29:26 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:30:24 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:29:34 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:29:37 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:29:27 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 5
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 5

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 1
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:32:13 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 10:32:14 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:32:14 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:32:15 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:32:22 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:32:16 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:32:16 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:32:14 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:32:11 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:32:12 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:32:11 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:32:37 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:32:15 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:32:13 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:32:11 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 6
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 6

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 6
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:33:58 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:34:01 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:33:54 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:33:56 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:34:02 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:34:00 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:33:57 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:33:58 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:33:56 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:33:59 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:33:55 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:34:23 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:33:56 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:33:56 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:34:06 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 7
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 7

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:35:02 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:34:54 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:34:57 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:34:55 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:35:02 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:34:59 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:34:56 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:34:58 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:34:56 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:34:59 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:34:55 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:35:15 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:34:58 WSTRZYMAŁ SIĘ
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:34:58 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:34:55 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 8
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 8

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 5
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:35:51 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:35:45 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:35:48 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:35:45 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:35:53 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:35:47 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:35:45 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:35:48 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:35:50 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:35:45 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:35:44 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:36:05 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:35:44 WSTRZYMAŁ SIĘ
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:35:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:35:43 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 9
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 9

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 6
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:36:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:36:43 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:36:43 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:36:44 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:36:48 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:36:41 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:36:39 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:36:43 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:36:45 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:36:41 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:36:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:37:02 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:36:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:36:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:36:43 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 10 a)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 10 a)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 5
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:37:45 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:37:46 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:37:43 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:37:41 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:37:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:37:44 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:37:42 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:37:42 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:37:43 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:37:40 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:37:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:38:02 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:37:42 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:37:42 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:37:55 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 10 b)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 10 b)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:38:29 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:38:29 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:38:29 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:38:31 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:38:33 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:38:29 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:38:31 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:38:32 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:38:31 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:38:50 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:38:32 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:38:58 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:38:33 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:38:28 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:38:48 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 10 c)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 10 c)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:39:24 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:39:23 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:39:23 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:39:21 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:39:24 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:39:23 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:39:24 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:39:21 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:39:21 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:39:22 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:39:23 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:39:42 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:39:24 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:39:26 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:39:27 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 11
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 11

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:40:50 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:40:48 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:40:58 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:40:52 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:40:56 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:40:56 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:40:51 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:40:52 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:40:54 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:40:47 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:40:48 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:41:06 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:40:51 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:40:49 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:40:59 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 12
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 12

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:42:05 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:42:06 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:42:04 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:42:08 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:42:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:42:11 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:42:06 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:42:06 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:42:10 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:42:21 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:42:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:42:30 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:42:07 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:42:15 NIE
Żurek Marcin 2021-03-08 10:42:03 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 13
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 13

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 1
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:43:20 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 10:43:17 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:43:18 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:43:19 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:43:20 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:43:15 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:43:16 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:43:16 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:43:19 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:43:16 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:43:19 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:43:38 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:43:18 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:43:19 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:43:16 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 14
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 14

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:44:05 NIE
Bober Andrzej 2021-03-08 10:44:10 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:44:07 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:44:06 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:44:10 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:44:06 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:44:06 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:44:06 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:44:08 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:44:06 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:44:07 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:44:28 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:44:08 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:44:06 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:44:04 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 15 a)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 15 a)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:46:13 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:46:22 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:46:07 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:46:06 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:46:06 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:46:12 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:46:05 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:46:06 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:46:09 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:46:11 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:46:03 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:46:41 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:46:07 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:46:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:46:03 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 15 b)
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 15 b)

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:47:09 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:47:05 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:47:06 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:47:09 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:47:11 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:47:11 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:47:10 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:47:10 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:47:09 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:47:06 NIE
Seyda Marian 2021-03-08 10:47:08 NIE
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:47:25 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:47:08 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:47:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:47:11 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 16
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 16

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 5
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:48:55 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:48:54 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:48:59 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:48:58 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:48:58 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:49:00 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:48:55 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:48:54 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:48:55 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:48:55 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:48:52 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:49:06 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:48:53 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:48:56 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:48:54 NIE
Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 17
Wyniki głosowania nad: Głosowanie uwag wniesionych do projektu MPZP obrębu Sycowa Huta - Uwaga nr 17

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 5
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:50:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-03-08 10:51:27 NIE
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:50:55 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:50:57 NIE
Dera Robert 2021-03-08 10:50:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:51:02 NIE
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:50:56 NIE
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:51:34 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:50:59 NIE
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:50:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:50:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:51:34 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:51:00 NIE
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:51:02 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:50:56 NIE
Cały załącznik
Wyniki głosowania nad: Cały załącznik

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-03-08 10:52:29 TAK
Bober Andrzej 2021-03-08 10:52:31 TAK
Bober Tadeusz 2021-03-08 10:52:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-03-08 10:52:32 TAK
Dera Robert 2021-03-08 10:52:34 TAK
Jakubek Wiesław 2021-03-08 10:52:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-03-08 10:52:37 TAK
Kwidziński Piotr 2021-03-08 10:52:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-03-08 10:52:31 TAK
Miszczak Andrzej 2021-03-08 10:52:29 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2021-03-08 10:52:38 TAK
Sulej Łukasz 2021-03-08 10:52:53 brak
Szczepańska Danuta 2021-03-08 10:52:31 TAK
Wysiecki Karol 2021-03-08 10:52:42 WSTRZYMAŁ SIĘ
Żurek Marcin 2021-03-08 10:52:36 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje