loading-img
Szczegóły sesji
Numer III/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-04-28
Godzina 15:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr II/21 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany budżetu na 2021 rok

b)   zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.

c)   wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty wierzytelności  wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

d)   przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

e)   zmiany uchwały XIV/237/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

f) woli zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn.nr geodez. 200/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr godez. 200/4, położonych w miejscowości Sarnowy

5.   Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kościerzyna za rok 2020.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

b)

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.

c)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty wierzytelności wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

d)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

e)

uchwała w sprawie zmiany uchwały XIV/237/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

f)

uchwała w sprawie woli zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn.nr geodez. 200/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr godez. 200/4, położonych w miejscowości Sarnowy

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:32:11 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:32:09 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:32:12 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:32:10 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:32:13 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:32:09 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:32:11 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:32:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:32:10 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:32:08 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:32:11 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:32:26 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:32:11 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:32:11 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:32:10 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” „Lubeko sp. z o.o.” z siedzibą w Łubianie.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:33:14 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:33:16 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:33:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:33:16 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:33:17 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:33:17 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:33:18 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:33:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:33:30 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:33:16 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:33:16 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:33:44 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:33:21 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:33:20 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:33:32 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty wierzytelności wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty wierzytelności wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:34:36 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:34:35 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:34:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:34:36 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:34:38 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:34:36 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:34:40 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:34:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:34:35 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:34:35 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:34:39 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:34:49 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:34:39 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:34:40 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:34:37 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:37:08 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:37:07 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:37:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:37:05 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:37:08 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:37:05 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:37:08 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:37:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:37:09 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:37:07 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:37:03 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:37:17 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:37:07 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:37:06 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:37:06 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały XIV/237/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały XIV/237/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:38:10 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:38:10 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:38:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:38:10 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:38:07 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:38:09 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:38:13 NIE
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:38:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:38:16 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:38:08 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:38:07 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:38:31 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:38:13 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:38:12 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:38:10 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie woli zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn.nr geodez. 200/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr godez. 200/4, położonych w miejscowości Sarnowy

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie woli zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn.nr geodez. 200/3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn.nr godez. 200/4, położonych w miejscowości SarnowyUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:41:36 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:41:42 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:41:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:41:40 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:41:38 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:41:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:41:40 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:41:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:41:36 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:41:37 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:41:37 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:41:54 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:41:42 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:41:41 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:41:38 TAK
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:24:17 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:24:19 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:24:18 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:24:18 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:24:18 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:24:15 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:24:17 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:24:19 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:24:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:24:17 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:24:16 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:25:35 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:24:21 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:24:20 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:25:15 TAK
Zatwierdzenie protokołu Nr II/21 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie protokołu Nr II/21 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-04-28 15:26:18 TAK
Bober Andrzej 2021-04-28 15:26:27 TAK
Bober Tadeusz 2021-04-28 15:26:18 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-04-28 15:26:19 TAK
Dera Robert 2021-04-28 15:26:20 TAK
Jakubek Wiesław 2021-04-28 15:26:29 TAK
Jankowski Piotr 2021-04-28 15:26:18 TAK
Kwidziński Piotr 2021-04-28 15:26:20 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-04-28 15:26:15 TAK
Miszczak Andrzej 2021-04-28 15:26:16 TAK
Seyda Marian 2021-04-28 15:26:15 TAK
Sulej Łukasz 2021-04-28 15:26:45 brak
Szczepańska Danuta 2021-04-28 15:26:21 TAK
Wysiecki Karol 2021-04-28 15:26:23 TAK
Żurek Marcin 2021-04-28 15:26:16 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje