loading-img
Szczegóły sesji
Numer IV/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-05-21
Godzina 11:30:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr III/21 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany budżetu na 2021 rok

b)   nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna

c)   wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce LUBEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie

d)   określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów

e)   wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

f)   zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

g)   przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

h)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w  Gminie Kościerzyna

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

b)

uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce LUBEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie

d)

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów

e)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

f)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

g)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

h)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w Gminie Kościerzyna

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:44:21 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:44:19 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:44:20 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:44:25 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:44:33 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:44:33 brak
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:44:24 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:44:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:44:26 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:44:21 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:44:19 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:44:33 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:44:24 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:44:20 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:44:21 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Komunalnemu Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:45:13 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:45:11 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:45:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:45:14 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:45:28 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:45:28 brak
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:45:12 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:45:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:45:11 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:45:14 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:45:14 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:45:28 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:45:14 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:45:16 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:45:10 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce LUBEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli nabycia udziałów w spółce LUBEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ŁubianieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:51:40 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:51:36 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:51:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:51:40 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:51:57 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:51:43 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:51:38 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:51:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:51:43 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:51:40 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:51:38 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:51:57 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:51:41 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:51:42 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:51:38 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodówUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:52:34 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:52:34 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:52:37 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:52:36 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:52:48 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:52:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:52:34 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:52:33 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:52:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:52:36 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:52:34 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:52:48 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:52:38 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:52:35 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:52:31 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 rokuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:53:59 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:53:58 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:54:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:54:03 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:54:14 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:54:04 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:54:04 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:54:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:53:58 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:54:02 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:53:59 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:54:14 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:54:03 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:54:03 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:53:59 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:55:31 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:55:31 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:55:30 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:55:32 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:55:49 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:55:35 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:55:38 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:55:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:55:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:55:30 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:55:33 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:55:49 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:55:32 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:55:33 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:55:31 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:57:51 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:57:46 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:57:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:57:49 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:58:04 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:57:49 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:57:53 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:57:42 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:57:47 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:57:46 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:57:47 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:58:04 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:57:47 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:57:43 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:57:44 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w Gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w Gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:16:17 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 12:16:15 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:16:19 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:16:20 TAK
Dera Robert 2021-05-21 12:16:46 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:16:22 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:16:19 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:16:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:16:18 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:16:28 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 12:16:21 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:16:46 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:16:18 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:16:16 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 12:16:19 TAK
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:36:40 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:36:37 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:36:41 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:36:38 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:38:07 brak
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:36:45 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:36:43 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:36:40 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:36:40 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:37:59 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:38:07 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:36:41 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:36:41 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:36:36 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr III/21 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr III/21 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 11:39:11 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 11:39:08 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 11:39:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 11:39:14 TAK
Dera Robert 2021-05-21 11:39:22 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 11:39:22 brak
Jankowski Piotr 2021-05-21 11:39:15 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 11:39:15 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 11:39:09 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 11:39:10 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 11:39:10 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 11:39:22 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 11:39:14 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 11:39:16 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 11:39:13 TAK
1. Głosowanie nad uwagą nr 1 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 1 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 3
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:02:02 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 12:01:54 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:01:54 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:01:34 TAK
Dera Robert 2021-05-21 12:03:29 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:02:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:02:51 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:01:50 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:01:54 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:01:51 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:01:49 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:03:29 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:01:58 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:01:58 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:01:58 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 2-3 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 2-3 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:04:35 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:04:32 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:04:27 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:04:29 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:05:52 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:04:42 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:04:33 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:04:40 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:05:01 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:04:35 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:04:41 NIE
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:05:52 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:04:33 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:04:33 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:04:30 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 4 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 4 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:06:57 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:06:43 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:06:42 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:06:43 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:07:14 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:06:52 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:06:46 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:06:49 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:06:42 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:06:44 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:06:51 NIE
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:07:14 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:06:46 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:06:46 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:06:38 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 5 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 5 z pierwszego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:07:49 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:07:48 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:07:46 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:07:44 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:08:07 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:07:53 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:07:48 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:07:45 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:07:47 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:07:44 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:07:44 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:08:07 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:07:47 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:07:47 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:07:44 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 1 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 1 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:08:52 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:08:57 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:08:46 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:08:50 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:09:11 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:08:55 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:08:47 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:08:57 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:08:52 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:08:47 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:08:54 NIE
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:09:11 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:08:50 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:08:50 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:08:48 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 2 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 2 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:09:44 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:09:57 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:09:39 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:09:43 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:10:14 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:09:47 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:09:49 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:09:51 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:09:49 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:09:42 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:09:45 NIE
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:10:14 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:09:41 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:09:39 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:09:46 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 3 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 3 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:10:38 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:10:45 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:10:38 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:10:35 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:11:02 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:10:41 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:10:40 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:10:45 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:10:34 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:10:37 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:10:36 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:11:02 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:10:37 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:10:36 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:10:41 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 4-53 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 4-53 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:12:03 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:12:15 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:11:59 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:12:03 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:12:37 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:12:06 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:12:04 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:12:10 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:12:00 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:12:03 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:12:02 NIE
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:12:37 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:12:04 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:12:02 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:12:02 NIE
1. Głosowanie nad uwagą nr 54-56 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: 1. Głosowanie nad uwagą nr 54-56 z drugiego wyłożenia do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:13:18 NIE
Bober Andrzej 2021-05-21 12:13:19 NIE
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:13:15 NIE
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:13:25 NIE
Dera Robert 2021-05-21 12:13:41 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:13:25 NIE
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:13:25 NIE
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:13:22 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:13:19 NIE
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:13:17 NIE
Seyda Marian 2021-05-21 12:13:16 NIE
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:13:41 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:13:20 NIE
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:13:18 NIE
Żurek Marcin 2021-05-21 12:13:15 NIE
cały załącznik nr 2 do mpzp Częstkowo
Wyniki głosowania nad: cały załącznik nr 2 do mpzp Częstkowo

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-05-21 12:14:38 TAK
Bober Andrzej 2021-05-21 12:14:37 TAK
Bober Tadeusz 2021-05-21 12:14:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-05-21 12:14:36 TAK
Dera Robert 2021-05-21 12:15:08 brak
Jakubek Wiesław 2021-05-21 12:14:43 TAK
Jankowski Piotr 2021-05-21 12:14:36 TAK
Kwidziński Piotr 2021-05-21 12:14:33 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2021-05-21 12:14:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-05-21 12:14:38 TAK
Seyda Marian 2021-05-21 12:14:43 TAK
Sulej Łukasz 2021-05-21 12:15:08 brak
Szczepańska Danuta 2021-05-21 12:14:36 TAK
Wysiecki Karol 2021-05-21 12:14:37 TAK
Żurek Marcin 2021-05-21 12:14:34 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje