loading-img
Szczegóły sesji
Numer V/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-06-11
Godzina 11:00:00
Miejsce Hala Sportowa w Wielkim Klinczu
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/21 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4. Raport o stanie Gminy Kościerzyna za rok 2020:

a) przedstawienie „Raportu o stanie gminy Kościerzyna za rok 2020”

b) debata

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania

5. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2020 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2020 rok

b) wniosek Komisji Rewizyjnej

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

d) dyskusja

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

b) wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec”

e) zmiany budżetu gminy na 2021 rok

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
4c

uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania

5e

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

5f

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

6a

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

6b

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6c

uchwała ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

6d

uchwała ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec”

6e

uchwała ws. zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufaniaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 13:25:26 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 13:24:39 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 13:26:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 13:24:39 TAK
Dera Robert 2021-06-11 13:25:52 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 13:24:45 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 13:24:37 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 13:26:47 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 13:24:40 TAK
Miszczak Andrzej 2021-06-11 13:24:39 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 13:24:39 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-06-11 13:24:43 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 13:26:13 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 13:24:46 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 13:24:49 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 14:37:26 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 14:37:10 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 14:37:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 14:37:13 TAK
Dera Robert 2021-06-11 14:37:13 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 14:37:14 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 14:37:11 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 14:38:18 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 14:37:09 TAK
Miszczak Andrzej 2021-06-11 14:37:11 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 14:37:12 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 14:37:18 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 14:37:11 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 14:37:18 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 14:37:09 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2020Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 14:39:17 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 14:39:09 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 14:39:09 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 14:39:07 TAK
Dera Robert 2021-06-11 14:39:04 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 14:39:09 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 14:39:06 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 14:40:51 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 14:39:07 TAK
Miszczak Andrzej 2021-06-11 14:39:09 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 14:39:06 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 14:39:07 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 14:39:11 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 14:39:10 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 14:39:04 TAK
Głosowanie nad :

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 rokuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 14:58:21 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 14:58:07 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 14:58:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 14:58:09 TAK
Dera Robert 2021-06-11 14:58:08 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 14:58:11 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 14:58:19 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 14:58:39 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 14:58:39 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 14:58:12 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 14:58:39 brak
Sulej Łukasz 2021-06-11 14:58:10 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 14:58:07 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 14:58:08 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 14:58:09 TAK
Głosowanie nad :

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała ws. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 15:09:53 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 15:09:48 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 15:09:54 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 15:09:55 TAK
Dera Robert 2021-06-11 15:09:57 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 15:09:51 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 15:09:49 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 15:10:15 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 15:10:15 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 15:09:51 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 15:09:49 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 15:09:49 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 15:09:53 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 15:09:50 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 15:09:53 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała ws. zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy MieszkaniowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 15:11:03 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 15:10:59 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 15:11:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 15:11:06 TAK
Dera Robert 2021-06-11 15:11:07 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 15:11:04 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 15:11:03 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 15:11:21 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 15:11:21 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 15:11:04 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 15:11:05 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 15:11:07 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 15:11:06 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 15:11:01 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 15:11:03 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 15:12:04 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 15:12:03 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 15:12:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 15:12:02 TAK
Dera Robert 2021-06-11 15:12:10 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 15:12:02 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 15:12:07 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 15:12:20 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 15:12:20 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 15:12:01 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 15:12:03 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 15:12:05 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 15:12:03 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 15:12:06 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 15:12:03 TAK
Głosowanie nad :

uchwała ws. zmiany budżetu na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała ws. zmiany budżetu na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 15:13:02 TAK
Bober Andrzej 2021-06-11 15:13:04 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 15:13:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 15:13:03 TAK
Dera Robert 2021-06-11 15:13:11 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 15:13:02 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 15:13:07 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 15:13:23 brak
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 15:13:23 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 15:13:05 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 15:13:03 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 15:13:07 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 15:13:07 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 15:13:05 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 15:13:08 TAK
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 11:18:00 brak
Bober Andrzej 2021-06-11 11:17:40 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 11:17:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 11:17:36 TAK
Dera Robert 2021-06-11 11:17:39 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 11:17:43 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 11:17:41 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 11:17:43 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 11:18:00 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 11:17:37 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 11:17:36 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 11:17:36 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 11:17:40 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 11:17:42 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 11:17:38 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/21 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/21 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-06-11 11:19:04 brak
Bober Andrzej 2021-06-11 11:18:48 TAK
Bober Tadeusz 2021-06-11 11:18:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-06-11 11:18:47 TAK
Dera Robert 2021-06-11 11:18:49 TAK
Jakubek Wiesław 2021-06-11 11:18:44 TAK
Jankowski Piotr 2021-06-11 11:18:48 TAK
Kwidziński Piotr 2021-06-11 11:18:48 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-06-11 11:19:04 brak
Miszczak Andrzej 2021-06-11 11:18:44 TAK
Seyda Marian 2021-06-11 11:18:45 TAK
Sulej Łukasz 2021-06-11 11:18:45 TAK
Szczepańska Danuta 2021-06-11 11:18:47 TAK
Wysiecki Karol 2021-06-11 11:18:47 TAK
Żurek Marcin 2021-06-11 11:18:45 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje