loading-img
Szczegóły sesji
Numer VI/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-07-01
Godzina 14:30:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr V/21 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany budżetu na 2021 rok

b)   przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna

c)   wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

d)   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022

e)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Skorzewo

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

b)

uchwała w sprawie przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

d)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022.

e)

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skorzewo

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:17:40 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:17:34 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:17:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:17:35 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:17:48 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:17:34 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:17:40 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:17:44 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:17:41 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:17:39 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:17:35 NIE
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:17:38 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:17:38 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:17:39 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:17:35 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:19:46 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:19:45 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:19:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:19:50 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:19:47 TAK
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:19:50 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:19:50 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:20:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:19:51 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:19:45 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:19:50 TAK
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:19:47 TAK
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:19:49 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:19:46 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:19:51 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 roku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2021 rokuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:22:06 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:22:07 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:22:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:22:06 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:22:06 TAK
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:22:07 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:22:10 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:22:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:22:13 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:22:06 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:22:09 TAK
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:22:08 TAK
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:22:09 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:22:06 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:22:13 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:23:25 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:23:26 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:23:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:23:24 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:23:25 TAK
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:23:23 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:23:25 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:23:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:23:27 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:23:28 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:23:24 TAK
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:23:25 TAK
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:23:23 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:23:28 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:23:27 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skorzewo

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości SkorzewoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:25:00 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:25:00 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:25:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:25:03 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:25:06 TAK
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:25:04 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:25:05 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:25:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:25:01 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:25:06 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:25:04 TAK
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:25:09 TAK
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:25:02 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:25:05 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:25:04 TAK
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:10:50 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:10:48 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:10:53 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:10:48 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:12:14 TAK
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:10:52 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:10:54 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:14:47 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:10:51 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:10:52 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:10:51 TAK
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:10:51 TAK
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:11:25 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:11:01 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:11:17 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/21 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/21 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-07-01 15:15:22 TAK
Bober Andrzej 2021-07-01 15:15:21 TAK
Bober Tadeusz 2021-07-01 15:15:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-07-01 15:15:21 TAK
Dera Robert 2021-07-01 15:15:24 TAK
Jakubek Wiesław 2021-07-01 15:15:20 TAK
Jankowski Piotr 2021-07-01 15:15:26 TAK
Kwidziński Piotr 2021-07-01 15:15:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-07-01 15:15:21 TAK
Miszczak Andrzej 2021-07-01 15:15:21 TAK
Seyda Marian 2021-07-01 15:15:26 TAK
Sulej Łukasz 2021-07-01 15:15:35 TAK
Szczepańska Danuta 2021-07-01 15:15:22 TAK
Wysiecki Karol 2021-07-01 15:15:23 TAK
Żurek Marcin 2021-07-01 15:15:24 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje