loading-img
Szczegóły sesji
Numer IX/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-09-21
Godzina 15:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/21 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany WPF na lata 2021-2029.

b)   zmiany budżetu na 2021.

c)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Niedamowo, obejmującego działki nr 432, 433, 434.

d)   określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

e) wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Kościerzyna.

f) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

5.   Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

c)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Niedamowo, obejmującego działki nr 432, 433, 434

d)

uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

e)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 15:49:19 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 15:49:42 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 15:49:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 15:49:15 TAK
Dera Robert 2021-09-21 15:49:13 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 15:49:16 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 15:49:17 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 15:49:12 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 15:49:21 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 15:49:11 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 15:49:15 TAK
Sulej Łukasz 2021-09-21 15:49:16 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 15:49:16 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 15:51:37 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 15:49:14 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 15:52:39 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 15:52:47 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 15:52:41 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 15:52:42 TAK
Dera Robert 2021-09-21 15:52:38 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 15:52:40 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 15:52:40 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 15:52:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 15:53:01 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2021-09-21 15:52:42 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 15:52:40 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-09-21 15:52:42 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 15:52:39 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 15:54:05 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 15:52:38 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Niedamowo, obejmującego działki nr 432, 433, 434

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Niedamowo, obejmującego działki nr 432, 433, 434Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 15:58:12 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 15:58:08 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 15:58:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 15:58:15 TAK
Dera Robert 2021-09-21 15:58:09 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 15:58:15 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 15:58:10 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 15:58:11 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 15:58:14 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 15:58:08 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 15:58:12 TAK
Sulej Łukasz 2021-09-21 15:58:09 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 15:58:11 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 15:58:55 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 15:58:38 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 16:02:46 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 16:02:51 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 16:02:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 16:02:40 TAK
Dera Robert 2021-09-21 16:02:39 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 16:02:39 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 16:02:41 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 16:02:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 16:02:54 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 16:02:41 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 16:02:45 TAK
Sulej Łukasz 2021-09-21 16:02:44 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 16:02:39 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 16:03:06 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 16:02:37 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 16:04:38 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 16:04:38 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 16:04:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 16:04:37 TAK
Dera Robert 2021-09-21 16:04:37 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 16:04:41 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 16:04:37 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 16:04:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 16:04:47 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 16:04:35 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 16:04:36 TAK
Sulej Łukasz 2021-09-21 16:04:36 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 16:04:34 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 16:04:57 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 16:04:40 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 16:06:19 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 16:06:28 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 16:06:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 16:06:16 TAK
Dera Robert 2021-09-21 16:06:16 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 16:06:17 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 16:06:19 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 16:06:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 16:06:16 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 16:06:15 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 16:06:18 TAK
Sulej Łukasz 2021-09-21 16:06:15 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 16:06:15 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 16:06:47 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 16:06:14 TAK
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 15:44:28 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 15:44:50 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 15:44:17 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 15:44:12 TAK
Dera Robert 2021-09-21 15:44:15 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 15:44:15 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 15:44:14 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 15:44:20 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 15:44:10 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 15:44:12 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 15:44:13 TAK
Sulej Łukasz 2021-09-21 15:44:11 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 15:44:16 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 15:46:11 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 15:44:11 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/21 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/21 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-09-21 15:47:30 TAK
Bober Andrzej 2021-09-21 15:47:28 TAK
Bober Tadeusz 2021-09-21 15:47:19 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-09-21 15:47:22 TAK
Dera Robert 2021-09-21 15:47:20 TAK
Jakubek Wiesław 2021-09-21 15:47:20 TAK
Jankowski Piotr 2021-09-21 15:47:20 TAK
Kwidziński Piotr 2021-09-21 15:47:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-09-21 15:47:29 TAK
Miszczak Andrzej 2021-09-21 15:47:17 TAK
Seyda Marian 2021-09-21 15:47:20 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-09-21 15:47:27 TAK
Szczepańska Danuta 2021-09-21 15:47:30 TAK
Wysiecki Karol 2021-09-21 15:48:25 TAK
Żurek Marcin 2021-09-21 15:47:19 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje