loading-img
Szczegóły sesji
Numer X/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-10-22
Godzina 12:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr IX/21 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany WPF na lata 2021-2029.

b)   zmiany budżetu na 2021 rok.

c)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

d)   określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2022 rok.

e)   zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej.

f)   Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

g)   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022.

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników  w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej 2413G” .

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

c)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

d)

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

e)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

f)

uchwała w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

g)

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022.

h)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników  w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej 2413G”

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:15:49 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:15:49 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:16:12 brak
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:15:49 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:15:50 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:15:48 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:15:53 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:15:50 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:15:55 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:15:52 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:16:12 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:15:56 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:15:56 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:15:51 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:15:50 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:20:27 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:20:24 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:20:41 brak
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:20:27 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:20:25 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:20:27 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:20:28 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:20:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:20:26 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:20:28 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:20:41 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:20:27 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:20:27 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:20:28 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:20:26 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:25:52 NIE
Bober Andrzej 2021-10-22 12:25:52 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:26:37 brak
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:25:50 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:25:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:25:51 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:25:50 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:25:49 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:25:56 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:25:51 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:26:37 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:25:54 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:25:52 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:25:51 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:26:04 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:31:03 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:31:05 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:31:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:31:03 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:30:59 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:31:05 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:31:02 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:30:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:31:10 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:31:02 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:31:54 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:31:14 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:31:01 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:31:01 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:31:14 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:34:02 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:34:00 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:34:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:34:03 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:34:03 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:33:59 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:34:01 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:34:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:34:02 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:34:06 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:34:16 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:34:03 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:34:03 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:34:01 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:34:02 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:36:16 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:36:15 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:36:18 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:36:13 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:36:15 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:36:16 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:36:18 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:36:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:36:18 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:36:16 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:36:29 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:36:17 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:36:13 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:36:12 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:36:14 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:37:28 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:37:26 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:37:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:37:27 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:37:28 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:37:30 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:37:28 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:37:29 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:37:31 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:37:29 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:37:45 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:37:28 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:37:28 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:37:30 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:37:27 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników  w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej 2413G”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa chodników  w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej 2413G”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:42:36 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:42:38 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:42:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:42:37 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:42:39 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:42:34 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:42:39 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:42:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:42:37 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:42:38 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:42:52 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:42:40 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:42:38 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:42:35 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:42:36 TAK
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:13:39 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:13:38 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:14:00 brak
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:13:38 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:13:39 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:13:40 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:13:38 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:13:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:13:40 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:13:38 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:14:00 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:13:49 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:13:42 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:13:44 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:13:38 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/21 z Sesji.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/21 z Sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-10-22 12:14:46 TAK
Bober Andrzej 2021-10-22 12:14:47 TAK
Bober Tadeusz 2021-10-22 12:15:02 brak
Cieszyńska Bożena 2021-10-22 12:14:49 TAK
Dera Robert 2021-10-22 12:14:46 TAK
Jakubek Wiesław 2021-10-22 12:14:44 TAK
Jankowski Piotr 2021-10-22 12:14:48 TAK
Kwidziński Piotr 2021-10-22 12:14:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-10-22 12:14:45 TAK
Miszczak Andrzej 2021-10-22 12:14:43 TAK
Seyda Marian 2021-10-22 12:15:02 brak
Sulej Łukasz 2021-10-22 12:14:47 TAK
Szczepańska Danuta 2021-10-22 12:14:50 TAK
Wysiecki Karol 2021-10-22 12:14:45 TAK
Żurek Marcin 2021-10-22 12:14:45 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje