loading-img
Szczegóły sesji
Numer XI/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-11-17
Godzina 14:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany budżetu na 2021 rok

b)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

c)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

d) zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna

e)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

f)   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022

g)   zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu  Specjalnego

h)   przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

i) wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

j)    zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.

k)   zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy Kościerzyna

l)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

5.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Kościerzyna za 2020 rok

6.   Sprawozdanie Wójta Gminy Kościerzyna dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych zobowiązanych przepisami prawa pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych Gminy Kościerzyna za 2020 rok

7.   Zapytania i wolne wnioski.

8.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

d)

uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. o przystąpienie do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna 

c)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

e)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

f)

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022

g)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

h)

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

i)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

j)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.

k)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy Kościerzyna

l)

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 14:36:44 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 14:36:43 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 14:36:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 14:36:44 TAK
Dera Robert 2021-11-17 14:37:02 brak
Jakubek Wiesław 2021-11-17 14:36:49 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 14:36:46 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 14:36:44 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 14:37:02 brak
Miszczak Andrzej 2021-11-17 14:36:45 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 14:36:45 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 14:36:49 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 14:36:48 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 14:36:46 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 14:36:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego ŁubianaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 15:37:55 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 15:37:37 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 15:37:37 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 15:37:38 TAK
Dera Robert 2021-11-17 15:40:20 brak
Jakubek Wiesław 2021-11-17 15:37:42 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 15:37:38 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 15:03:50 WSTRZYMAŁ SIĘ
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 15:39:40 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 15:37:41 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 15:37:45 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 15:37:53 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 15:37:36 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 15:38:12 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 15:36:50 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. o przysstąpienie do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna 

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. o przysstąpienie do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:00:46 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:00:44 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:00:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:00:41 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:00:51 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:00:47 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:00:48 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:00:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:02:09 brak
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:00:42 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:00:42 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:00:57 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:00:47 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:00:48 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:00:58 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 16:20:48 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 16:20:46 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 16:20:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 16:20:34 TAK
Dera Robert 2021-11-17 16:21:58 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 16:20:53 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 16:20:52 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 16:21:12 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 16:20:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 16:20:51 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 16:21:06 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 16:20:53 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 16:20:35 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 16:21:23 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 16:20:39 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:03:39 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:03:36 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:03:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:03:36 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:03:43 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:03:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:03:42 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:03:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:03:59 brak
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:03:37 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:03:36 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:03:49 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:03:40 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:03:35 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:03:40 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2022Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:04:40 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:04:44 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:04:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:04:42 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:04:54 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:04:39 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:04:43 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:04:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:05:05 brak
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:04:41 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:04:41 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:04:48 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:04:44 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:04:46 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:04:41 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2022, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:06:18 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:06:18 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:06:17 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:06:18 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:06:19 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:06:17 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:06:22 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:06:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:06:20 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:06:22 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:06:23 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:06:24 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:06:19 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:06:20 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:06:19 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:07:36 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:07:36 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:07:36 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:07:38 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:07:38 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:07:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:07:37 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:07:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:07:40 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:07:38 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:07:37 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:07:44 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:07:40 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:07:37 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:07:37 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – na rok 2022 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:08:47 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:08:44 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:08:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:08:45 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:08:50 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:08:47 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:08:47 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:08:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:08:47 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:08:48 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:08:46 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:08:57 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:08:46 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:08:46 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:08:45 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna, zmienionej uchwałą nr IV/272/21 z dnia 21 maja 2021 r.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:11:35 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:11:36 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:11:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:11:35 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:11:35 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:11:32 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:11:32 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:11:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:11:35 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:11:32 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:11:36 TAK
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:11:35 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:11:36 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:11:35 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:11:33 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 17:38:32 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 17:38:30 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 17:38:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 17:38:34 TAK
Dera Robert 2021-11-17 17:38:35 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 17:38:38 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 17:38:39 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 17:38:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 17:38:33 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 17:38:32 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 17:38:35 NIE
Sulej Łukasz 2021-11-17 17:38:46 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2021-11-17 17:39:25 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 17:38:36 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 17:38:34 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 18:01:42 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 18:01:43 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 18:01:45 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 18:01:44 TAK
Dera Robert 2021-11-17 18:01:43 TAK
Jakubek Wiesław 2021-11-17 18:01:45 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 18:01:45 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 18:01:55 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 18:02:10 TAK
Miszczak Andrzej 2021-11-17 18:01:42 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 18:01:41 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-11-17 18:01:43 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 18:01:45 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 18:01:41 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 18:01:42 TAK
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-11-17 14:29:17 TAK
Bober Andrzej 2021-11-17 14:29:16 TAK
Bober Tadeusz 2021-11-17 14:29:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-11-17 14:29:25 TAK
Dera Robert 2021-11-17 14:30:44 brak
Jakubek Wiesław 2021-11-17 14:29:21 TAK
Jankowski Piotr 2021-11-17 14:29:16 TAK
Kwidziński Piotr 2021-11-17 14:29:20 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-11-17 14:30:44 brak
Miszczak Andrzej 2021-11-17 14:29:20 TAK
Seyda Marian 2021-11-17 14:29:40 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-11-17 14:29:32 TAK
Szczepańska Danuta 2021-11-17 14:29:20 TAK
Wysiecki Karol 2021-11-17 14:29:14 TAK
Żurek Marcin 2021-11-17 14:29:11 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje