loading-img
Szczegóły sesji
Numer XIII/21
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2021-12-22
Godzina 15:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołów Nr: X/21, XI/21, XII/21 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b) zmiany budżetu gminy na 2021 rok

c) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna na lata 2022-2029

d) uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

e) poboru  w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

f) zaniechania realizacji inwestycji

g) ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna 

b)

projekt uchwały zmiany budżetu gminy na 2021 rok

c)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna na lata 2022-2029

d)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

e)

projekt uchwały w sprawie poboru  w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

f)

projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji

g)

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna 

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:25:40 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:25:37 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:25:41 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:25:39 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:25:36 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:25:39 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:25:40 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:25:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:25:43 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:25:36 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:25:35 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:25:38 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:25:41 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:25:39 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:25:37 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały zmiany budżetu gminy na 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:30:34 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:30:33 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:30:32 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:30:35 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:30:37 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:30:34 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:30:34 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:30:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:30:32 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:30:32 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:30:37 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:30:47 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:30:39 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:30:33 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:30:35 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna na lata 2022-2029

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna na lata 2022-2029Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:36:03 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:36:07 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:36:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:36:05 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:36:08 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:36:07 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:36:04 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:36:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:36:10 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:36:07 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:36:10 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:36:16 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:36:07 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:36:12 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:36:15 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:52:16 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2021-12-22 15:52:17 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:52:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:52:19 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:52:21 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:52:17 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:52:20 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:52:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:52:24 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:52:20 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:52:25 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:52:16 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:52:25 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:52:20 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:52:22 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie poboru  w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie poboru  w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:53:48 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:53:55 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:53:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:53:50 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:53:50 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:53:51 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:53:54 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:53:50 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:53:52 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:53:50 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:53:49 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:53:58 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:53:50 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:53:51 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:53:50 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycjiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:55:58 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:55:56 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:56:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:55:57 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:55:59 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:55:57 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:56:01 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:56:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:55:56 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:55:56 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:56:00 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:55:58 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:56:00 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:56:01 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:55:59 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących przyznawania diety przewodniczącemu jednostki pomocniczejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:59:36 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:59:34 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:59:36 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:59:37 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:59:39 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:59:37 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:59:39 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:59:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:59:35 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:59:36 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:59:38 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:59:34 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:59:39 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:59:34 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:59:33 TAK
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:20:47 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:20:55 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:20:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:20:48 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:20:49 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:20:48 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:20:44 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:20:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:20:54 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:20:51 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:20:46 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:20:54 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:20:47 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:20:48 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:20:47 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/21 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/21 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:22:06 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:22:04 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:22:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:22:04 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:22:21 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:22:03 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:22:05 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:22:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:22:06 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:22:03 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:22:07 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:22:07 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:22:06 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:22:07 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:22:06 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu XI/21 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu XI/21 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:23:00 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:23:00 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:23:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:23:04 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:23:06 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:23:05 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:23:00 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:23:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:23:02 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:23:04 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:23:02 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:23:01 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:23:02 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:23:03 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:23:09 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu XII/21 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu XII/21 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2021-12-22 15:23:39 TAK
Bober Andrzej 2021-12-22 15:23:42 TAK
Bober Tadeusz 2021-12-22 15:23:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2021-12-22 15:23:44 TAK
Dera Robert 2021-12-22 15:23:41 TAK
Jakubek Wiesław 2021-12-22 15:23:39 TAK
Jankowski Piotr 2021-12-22 15:23:39 TAK
Kwidziński Piotr 2021-12-22 15:23:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2021-12-22 15:23:42 TAK
Miszczak Andrzej 2021-12-22 15:23:38 TAK
Seyda Marian 2021-12-22 15:23:41 TAK
Sulej Łukasz 2021-12-22 15:23:43 TAK
Szczepańska Danuta 2021-12-22 15:23:42 TAK
Wysiecki Karol 2021-12-22 15:23:39 TAK
Żurek Marcin 2021-12-22 15:23:37 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje