loading-img
Szczegóły sesji
Numer I/22
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-02-11
Godzina 13:30:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/21 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2022 – 2028

c) zmiany uchwały Nr III/396/18 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kłobuczynie przy Szkole Podstawowej w Kaliskach

d) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach

e) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

f) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

g) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i trybu nadawania tytułu i medalu „Zasłużony dla Gminy Kościerzyna” oraz określenia wzoru medalu

h) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bożeny Cieszyńskiej

i) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Derry

j) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Klinkosza

k) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Mariana Knutha

l) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Piotra Kwidzińskiego

m) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bernardy Pellowskiej

n) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Jarosława Przewoźnego

o) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Haliny Rogińskiej

p) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Agnieszki Sauerwald

q) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Henryka Synakowskiego

r) nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Leszka Zblewskiego

s) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023

t) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2022 – 2028

c)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/396/18 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kłobuczynie przy Szkole Podstawowej w Kaliskach

d)

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach

e)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

g)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i trybu nadawania tytułu i medalu „Zasłużony dla Gminy Kościerzyna” oraz określenia wzoru medalu

h)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bożeny Cieszyńskiej

i)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Derry

j)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Klinkosza

k)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Mariana Knutha

l)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Piotra Kwidzińskiego

m)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bernardy Pellowskiej

n)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Jarosława Przewoźnego

o)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Haliny Rogińskiej

p)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Agnieszki Sauerwald

q)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Henryka Synakowskiego

r)

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Leszka Zblewskiego

f)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

s)

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023

t)

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 13:50:37 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 13:50:35 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 13:50:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 13:50:43 TAK
Dera Robert 2022-02-11 13:50:39 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 13:50:36 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 13:50:36 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 13:50:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 13:50:37 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 13:50:37 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 13:50:38 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 13:51:00 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 13:50:37 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 13:51:00 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 13:51:00 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2022 – 2028

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2022 – 2028Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 13:54:22 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 13:54:18 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 13:54:18 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 13:54:21 TAK
Dera Robert 2022-02-11 13:54:20 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 13:54:24 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 13:54:19 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 13:54:20 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 13:54:24 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 13:54:21 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 13:54:23 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 13:54:41 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 13:54:23 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 13:54:41 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 13:54:41 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/396/18 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kłobuczynie przy Szkole Podstawowej w Kaliskach

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/396/18 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kłobuczynie przy Szkole Podstawowej w KaliskachUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 13:56:04 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 13:56:00 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 13:56:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 13:56:02 TAK
Dera Robert 2022-02-11 13:56:04 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 13:56:04 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 13:56:02 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 13:56:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 13:56:03 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 13:56:02 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 13:56:04 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 13:56:17 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 13:56:03 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 13:56:17 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 13:56:17 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscachUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:00:01 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 13:59:57 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 13:59:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 13:59:57 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:00:03 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:00:00 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:00:02 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:00:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:00:02 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 13:59:59 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 13:59:59 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:00:16 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:00:01 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:00:16 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:00:16 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i Korne

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów geodezyjnych Gostomie, Częstkowo i KorneUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:01:18 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:01:22 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:01:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:01:15 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:01:19 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:01:18 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:01:21 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:01:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:01:17 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:01:14 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:01:18 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:01:44 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:01:19 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:01:44 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:01:44 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i trybu nadawania tytułu i medalu „Zasłużony dla Gminy Kościerzyna” oraz określenia wzoru medalu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu i trybu nadawania tytułu i medalu „Zasłużony dla Gminy Kościerzyna” oraz określenia wzoru medaluUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:07:12 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:07:12 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:07:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:07:19 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:07:13 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:07:12 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:07:15 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:07:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:07:13 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:07:11 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:07:14 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:07:32 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:07:14 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:07:32 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:07:16 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bożeny Cieszyńskiej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bożeny CieszyńskiejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:09:39 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:09:37 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:09:39 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:09:39 WSTRZYMAŁ SIĘ
Dera Robert 2022-02-11 14:09:38 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:09:40 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:09:38 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:09:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:09:38 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:09:39 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:09:46 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:10:11 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:09:42 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:10:11 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:09:58 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Derry

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza DerryUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:10:36 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:10:34 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:10:33 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:10:33 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:10:38 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:10:35 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:10:33 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:10:33 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:10:35 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:10:35 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:10:32 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:10:56 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:10:32 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:10:56 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:10:34 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza Klinkosza

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Tomasza KlinkoszaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:11:10 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:11:12 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:11:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:11:13 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:11:09 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:11:11 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:11:14 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:11:10 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:11:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:11:11 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:11:16 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:11:25 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:11:14 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:11:25 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:11:12 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Mariana Knutha

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Mariana KnuthaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:11:43 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:11:42 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:11:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:11:41 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:11:45 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:11:42 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:11:45 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:11:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:11:43 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:11:44 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:11:46 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:12:00 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:11:43 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:12:00 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:11:52 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Piotra Kwidzińskiego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Piotra KwidzińskiegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:12:20 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:12:23 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:12:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:12:20 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:12:25 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:12:21 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:12:21 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:12:20 WSTRZYMAŁ SIĘ
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:12:23 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:12:19 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:12:26 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:12:36 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:12:24 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:12:36 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:12:27 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bernardy Pellowskiej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Bernardy PellowskiejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:13:01 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:13:06 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:13:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:13:04 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:13:05 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:13:08 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:13:05 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:13:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:13:04 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:13:05 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:13:06 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:13:16 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:13:05 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:13:16 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:13:06 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Jarosława Przewoźnego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Jarosława PrzewoźnegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:13:38 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:13:44 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:13:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:13:42 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:13:45 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:13:42 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:13:44 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:13:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:13:46 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:13:52 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:13:47 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:14:00 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:13:41 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:14:00 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:13:44 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Haliny Rogińskiej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Haliny RogińskiejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:14:17 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:14:23 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:14:17 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:14:22 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:14:21 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:14:20 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:14:18 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:14:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:14:21 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:14:23 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:14:28 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:14:47 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:14:19 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:14:47 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:14:20 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Agnieszki Sauerwald

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Agnieszki SauerwaldUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:15:03 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:15:03 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:15:00 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:15:01 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:15:01 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:15:00 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:15:03 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:15:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:15:00 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:15:00 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:15:02 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:15:15 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:15:00 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:15:15 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:14:58 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Henryka Synakowskiego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Henryka SynakowskiegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:15:34 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:15:30 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:15:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:15:32 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:15:38 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:15:31 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:15:32 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:15:32 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:15:35 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:15:31 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:15:31 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:15:50 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:15:35 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:15:50 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:15:32 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Leszka Zblewskiego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Leszka ZblewskiegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:16:10 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:16:11 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:16:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:16:13 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:16:09 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:16:10 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:16:11 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:16:12 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:16:11 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:16:12 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:16:10 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:16:25 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:16:10 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:16:25 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:16:12 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:04:09 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:04:08 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:04:07 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:04:10 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:04:09 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:04:09 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:04:14 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:04:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:04:12 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:04:05 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:04:06 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:04:28 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:04:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:04:28 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:04:28 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:17:14 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 14:17:16 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:17:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:17:14 TAK
Dera Robert 2022-02-11 14:17:26 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:17:13 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:17:25 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:17:11 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:17:19 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:17:16 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 14:17:13 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:17:39 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:17:14 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:17:39 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:17:10 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckichUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 1
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 14:18:33 NIE
Bober Andrzej 2022-02-11 14:18:27 NIE
Bober Tadeusz 2022-02-11 14:18:27 NIE
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 14:18:28 NIE
Dera Robert 2022-02-11 14:18:28 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2022-02-11 14:18:32 NIE
Jankowski Piotr 2022-02-11 14:18:33 NIE
Kwidziński Piotr 2022-02-11 14:18:26 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 14:18:30 NIE
Miszczak Andrzej 2022-02-11 14:18:28 NIE
Seyda Marian 2022-02-11 14:18:28 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2022-02-11 14:19:12 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 14:18:30 NIE
Wysiecki Karol 2022-02-11 14:19:12 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 14:18:34 TAK
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 13:47:44 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 13:47:41 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 13:47:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 13:47:42 TAK
Dera Robert 2022-02-11 13:47:46 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 13:47:43 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 13:47:42 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 13:47:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 13:47:45 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 13:47:43 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 13:47:44 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 13:48:02 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 13:47:48 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 13:48:02 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 13:48:02 brak
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/21 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/21 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-02-11 13:48:32 TAK
Bober Andrzej 2022-02-11 13:48:35 TAK
Bober Tadeusz 2022-02-11 13:48:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-02-11 13:48:33 TAK
Dera Robert 2022-02-11 13:48:31 TAK
Jakubek Wiesław 2022-02-11 13:48:34 TAK
Jankowski Piotr 2022-02-11 13:48:36 TAK
Kwidziński Piotr 2022-02-11 13:48:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-02-11 13:48:42 TAK
Miszczak Andrzej 2022-02-11 13:48:32 TAK
Seyda Marian 2022-02-11 13:48:33 TAK
Sulej Łukasz 2022-02-11 13:48:52 brak
Szczepańska Danuta 2022-02-11 13:48:33 TAK
Wysiecki Karol 2022-02-11 13:48:52 brak
Żurek Marcin 2022-02-11 13:48:52 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje