loading-img
Szczegóły sesji
Numer III/22
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-03-16
Godzina 14:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołów Nr: I/22 i II/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu na 2022 rok

b) zmiany WPF na lata 2022-2029

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na lata 2022-2023

d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Kościerzyna

f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2022”

g) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

h) Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie za 2021 rok.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b)

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2029

c)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na lata 2022-2023

d)

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

e)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Kościerzyna

f)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2022”

g)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

h)

projekt uchwały w sprawie Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:37:21 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:37:17 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:37:49 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:37:17 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:37:39 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:37:17 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:37:19 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:37:20 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:37:40 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:37:21 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:37:19 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:37:22 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:37:19 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:37:22 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:37:25 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2029

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2029Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:39:30 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:39:28 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:39:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:39:32 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:39:28 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:39:28 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:39:29 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:39:29 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:39:31 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:39:29 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:39:31 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:39:28 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:39:30 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:39:28 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:39:38 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na lata 2022-2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na lata 2022-2023Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:41:09 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:41:06 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:41:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:41:10 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:41:10 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:41:07 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:41:09 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:41:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:41:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:41:06 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:41:08 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:41:08 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:41:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:41:06 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:41:07 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:43:10 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:43:10 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:43:09 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:43:11 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:43:09 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:43:11 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:43:10 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:43:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:43:11 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:43:09 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:43:09 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:43:10 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:43:10 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:43:11 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:43:13 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:47:55 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:47:50 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:47:55 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:47:51 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:47:54 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:47:51 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:47:57 WSTRZYMAŁ SIĘ
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:47:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:47:56 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:47:52 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:47:54 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:47:55 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:48:02 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:47:53 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:47:52 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2022”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2022”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:49:34 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:49:32 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:49:30 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:49:29 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:49:32 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:49:32 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:49:35 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:49:32 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:49:33 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:49:29 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:49:32 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:49:29 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:49:29 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:49:30 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:49:32 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:50:51 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:50:52 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:50:54 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:50:55 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:50:51 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:50:55 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:50:55 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:50:51 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:50:56 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:50:53 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:50:56 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:50:54 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:50:51 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:50:54 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:50:50 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – Zielenin

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 221 na odcinku Kościerzyna – ZieleninUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 15:08:26 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 15:08:29 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 15:08:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 15:08:25 TAK
Dera Robert 2022-03-16 15:09:23 brak
Jakubek Wiesław 2022-03-16 15:08:27 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 15:08:31 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 15:08:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 15:08:28 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 15:08:28 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 15:08:26 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 15:08:29 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 15:08:28 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 15:08:26 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 15:08:28 TAK
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:18:12 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:18:07 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:18:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:18:07 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:18:52 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:18:10 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:18:12 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:18:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:19:48 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:18:18 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:18:10 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:18:06 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:18:09 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:18:20 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:20:28 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:21:26 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:21:26 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:21:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:21:29 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:21:26 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:21:27 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:21:30 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:21:29 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:21:30 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:21:27 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:21:34 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:21:29 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:21:30 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:21:25 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:21:27 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr II/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr II/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-03-16 14:22:06 TAK
Bober Andrzej 2022-03-16 14:22:07 TAK
Bober Tadeusz 2022-03-16 14:22:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-03-16 14:22:05 TAK
Dera Robert 2022-03-16 14:22:05 TAK
Jakubek Wiesław 2022-03-16 14:22:06 TAK
Jankowski Piotr 2022-03-16 14:22:06 TAK
Kwidziński Piotr 2022-03-16 14:22:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-03-16 14:22:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-03-16 14:22:05 TAK
Seyda Marian 2022-03-16 14:22:08 TAK
Sulej Łukasz 2022-03-16 14:22:07 TAK
Szczepańska Danuta 2022-03-16 14:22:05 TAK
Wysiecki Karol 2022-03-16 14:22:08 TAK
Żurek Marcin 2022-03-16 14:22:06 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje