loading-img
Szczegóły sesji
Numer IV/22
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-04-20
Godzina 15:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr III/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu na 2022 rok

b) określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kościerzyna obywatelom Ukrainy

c) zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022

e) zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

f) określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2022

g) wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2022

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
b)

projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kościerzyna obywatelom Ukrainy

c)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

d)

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022

e)

projekt uchwały w sprawie zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

f)

projekt uchwały w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2022

g)

projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2022

a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:10:29 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:10:32 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:10:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:10:32 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:10:34 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:10:32 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:10:32 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:10:28 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:10:35 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:10:31 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:10:30 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:10:56 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:10:32 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:10:56 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:10:31 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr III/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr III/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:11:19 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:11:21 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:11:22 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:11:23 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:11:23 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:11:21 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:11:21 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:11:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:11:23 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:11:20 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:11:26 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:11:34 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:11:20 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:11:34 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:11:19 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kościerzyna obywatelom Ukrainy

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kościerzyna obywatelom UkrainyUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:21:21 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:21:20 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:21:20 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:21:25 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:21:24 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:21:24 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:21:21 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:21:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:21:25 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:21:23 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:21:25 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:21:40 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:21:23 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:21:40 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:21:20 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025” dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025” dla Zakładu Komunalnego Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:34:46 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:34:42 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:34:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:34:41 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:34:55 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:34:38 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:34:38 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:34:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:34:37 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:34:37 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:34:41 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:35:07 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:34:54 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:35:07 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:34:38 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:36:44 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:36:37 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:36:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:36:41 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:37:23 brak
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:36:42 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:36:40 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:36:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:36:42 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:36:39 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:36:47 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:37:23 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:36:44 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:37:23 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:36:45 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:39:10 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:39:14 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:39:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:39:10 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:39:57 brak
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:39:12 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:39:12 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:39:10 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:39:11 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:39:12 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:39:12 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:39:57 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:39:13 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:39:57 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:39:31 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2022

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2022Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:43:24 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:43:24 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:43:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:43:26 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:43:26 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:43:26 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:43:25 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:43:24 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:43:24 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:43:23 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:43:26 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:43:39 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:43:24 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:43:39 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:43:27 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2022

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2022Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:43:56 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:43:54 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:44:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:43:57 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:44:56 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:43:55 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:43:55 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:43:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:44:00 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:43:56 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:43:56 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:45:09 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:43:57 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:45:09 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:43:59 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-04-20 15:19:13 TAK
Bober Andrzej 2022-04-20 15:19:14 TAK
Bober Tadeusz 2022-04-20 15:19:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-04-20 15:19:16 TAK
Dera Robert 2022-04-20 15:19:14 TAK
Jakubek Wiesław 2022-04-20 15:19:09 TAK
Jankowski Piotr 2022-04-20 15:19:10 TAK
Kwidziński Piotr 2022-04-20 15:19:15 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-04-20 15:19:20 TAK
Miszczak Andrzej 2022-04-20 15:19:14 TAK
Seyda Marian 2022-04-20 15:19:14 TAK
Sulej Łukasz 2022-04-20 15:19:39 brak
Szczepańska Danuta 2022-04-20 15:19:13 TAK
Wysiecki Karol 2022-04-20 15:19:39 brak
Żurek Marcin 2022-04-20 15:19:12 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje