loading-img
Szczegóły sesji
Numer V/22
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-05-05
Godzina 16:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu na 2022 rok

b) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

c) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kłobuczyno na lata 2022-2027”

d) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Puc na lata 2022-2027”

e) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mały Klincz na lata 2022-2027”

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

b)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

c)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kłobuczyno na lata 2022-2027”

d)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Puc na lata 2022-2027”

e)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mały Klincz na lata 2022-2027”

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:00:44 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:00:45 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:00:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:00:52 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:01:12 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:00:46 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:00:44 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:00:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:00:52 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:00:43 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:00:47 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:00:57 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:00:47 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:00:46 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:00:43 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:01:36 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:01:38 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:01:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:01:36 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:01:54 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:01:34 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:01:37 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:01:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:01:37 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:01:33 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:01:38 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:01:35 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:01:37 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:01:34 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:01:36 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:02:51 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:02:50 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:02:53 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:02:53 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:03:03 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:02:52 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:02:52 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:02:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:02:53 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:02:50 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:02:53 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:02:50 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:02:53 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:02:53 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:02:50 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie MieszkaniowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:03:59 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:04:02 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:03:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:03:59 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:04:22 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:04:01 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:04:01 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:04:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:04:03 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:04:01 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:04:01 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:04:03 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:04:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:03:59 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:04:04 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kłobuczyno na lata 2022-2027”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kłobuczyno na lata 2022-2027”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:05:39 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:05:37 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:05:39 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:05:40 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:06:06 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:05:40 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:05:39 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:05:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:05:38 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:05:37 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:05:40 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:05:37 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:05:43 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:05:42 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:05:37 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Puc na lata 2022-2027”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Puc na lata 2022-2027”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:06:28 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:06:27 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:06:25 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:06:23 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:06:39 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:06:24 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:06:28 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:06:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:06:27 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:06:24 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:06:24 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:06:27 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:06:28 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:06:24 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:06:26 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mały Klincz na lata 2022-2027”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Mały Klincz na lata 2022-2027”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-05 17:07:05 TAK
Bober Andrzej 2022-05-05 17:07:05 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-05 17:07:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-05 17:07:03 TAK
Dera Robert 2022-05-05 17:07:29 brak
Jakubek Wiesław 2022-05-05 17:07:02 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-05 17:07:11 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-05 17:07:04 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-05 17:07:06 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-05 17:07:01 TAK
Seyda Marian 2022-05-05 17:07:03 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-05 17:07:06 TAK
Szczepańska Danuta 2022-05-05 17:07:04 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-05 17:07:05 TAK
Żurek Marcin 2022-05-05 17:07:03 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje