loading-img
Szczegóły sesji
Numer VI/22
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-05-27
Godzina 13:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Raport o stanie Gminy Kościerzyna za 2021 rok:

a) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Kościerzyna za 2021 rok”

b) debata

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2021 rok

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

6. Absolutorium dla Wójta Gminy Kościerzyna za 2021 rok:

a) wniosek Komisji Rewizyjnej

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu na 2022 rok

b) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

f) zmiany Uchwały dotyczącej zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
4c

projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

5c

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2021

6d

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

7a

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

7b

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz

7c

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

7d

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

7e

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

7f

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Transmisje wideo

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 13:16:02 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 13:15:56 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 13:16:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 13:15:58 TAK
Dera Robert 2022-05-27 13:15:59 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 13:15:57 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 13:16:02 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 13:16:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 13:16:01 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 13:15:58 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 13:15:57 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 13:16:13 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 13:16:01 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 13:16:13 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 13:16:13 brak
3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr V/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 13:16:49 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 13:16:47 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 13:16:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 13:16:48 TAK
Dera Robert 2022-05-27 13:17:04 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 13:16:46 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 13:16:51 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 13:16:47 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 13:16:46 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 13:16:49 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 13:16:47 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 13:17:14 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 13:16:48 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 13:17:14 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 13:17:14 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 14:25:00 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2022-05-27 14:25:01 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 14:25:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 14:25:01 TAK
Dera Robert 2022-05-27 14:25:13 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 14:25:04 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 14:25:01 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 14:25:03 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 14:25:10 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 14:25:02 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 14:25:02 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2022-05-27 14:25:36 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 14:25:03 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 14:25:36 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 14:25:36 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:06:48 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:06:37 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:06:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:06:37 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:06:38 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:06:41 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:06:36 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:06:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:06:51 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:06:36 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:06:38 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:07:17 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:06:39 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:07:17 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:07:17 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:22:29 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:22:14 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:22:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:22:14 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:22:21 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:22:18 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:22:15 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:22:13 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:22:20 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:22:17 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:22:15 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:23:25 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:22:17 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:23:25 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:23:25 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:36:12 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:36:09 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:36:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:36:06 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:36:04 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:36:06 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:36:08 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:36:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:36:13 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:36:07 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:36:08 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:36:29 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:36:09 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:36:29 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:36:29 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:37:23 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:37:26 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:37:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:37:23 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:37:23 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:37:26 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:37:32 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:37:23 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:37:25 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:37:24 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:37:23 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:37:40 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:37:24 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:37:40 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:37:40 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 486/2 w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek nr 85/6 i 86/2 w obrębie geodezyjnym Lizaki, gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:43:20 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:43:21 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:43:19 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:43:21 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:43:19 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:43:20 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:43:24 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:43:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:43:22 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:43:19 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:43:23 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:43:37 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:43:20 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:43:37 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:43:37 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:45:05 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:45:02 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:45:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:45:04 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:45:04 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:45:04 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:45:04 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:45:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:45:07 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:45:04 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:45:06 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:45:37 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:45:10 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:45:37 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:45:37 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:48:12 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:48:11 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:48:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:48:07 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:48:16 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:48:10 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:48:23 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:48:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:48:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:48:12 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:48:13 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:48:37 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:48:09 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:48:37 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:48:37 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie MieszkaniowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-05-27 15:49:22 TAK
Bober Andrzej 2022-05-27 15:49:18 TAK
Bober Tadeusz 2022-05-27 15:49:19 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-05-27 15:49:19 TAK
Dera Robert 2022-05-27 15:49:20 TAK
Jakubek Wiesław 2022-05-27 15:49:19 TAK
Jankowski Piotr 2022-05-27 15:49:19 TAK
Kwidziński Piotr 2022-05-27 15:49:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-05-27 15:49:20 TAK
Miszczak Andrzej 2022-05-27 15:49:20 TAK
Seyda Marian 2022-05-27 15:49:21 TAK
Sulej Łukasz 2022-05-27 15:49:39 brak
Szczepańska Danuta 2022-05-27 15:49:20 TAK
Wysiecki Karol 2022-05-27 15:49:39 brak
Żurek Marcin 2022-05-27 15:49:39 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje