loading-img
Szczegóły sesji
Numer VII/2022
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-07-01
Godzina 13:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu na 2022 rok

b) zmiany WPF

c) wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZM Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023

e) zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

f) ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim Klinczu

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz obejmującego działkę nr 246/6

h) apelu dotyczącego połączenia obwodnicy m. Kościerzyna – drogi krajowej nr 20  z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku Łeby

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

b)

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF

c)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku

d)

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023

e)

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

f)

projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim Klinczu

g)

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz obejmującego działkę nr 246/6

h)

projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego połączenia obwodnicy m. Kościerzyna – drogi krajowej nr 20  z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku Łeby

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:16:54 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:16:54 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:16:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:16:57 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:16:53 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:16:56 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:17:00 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:16:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:16:55 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:16:55 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:16:56 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:17:07 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:16:56 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:16:56 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:17:00 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:17:35 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:17:35 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:17:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:17:33 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:17:33 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:17:35 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:17:34 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:17:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:17:43 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:17:33 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:17:37 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:18:09 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:17:37 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:17:34 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:17:51 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:18:57 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:18:58 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:18:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:18:55 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:18:55 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:18:58 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:18:58 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:18:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:19:01 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:18:58 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:18:57 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:19:19 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:18:58 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:18:55 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:18:55 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany WPF

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany WPFUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:20:47 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:20:50 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:20:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:20:47 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:20:48 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:20:47 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:20:48 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:20:48 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:20:50 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:20:45 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:20:48 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:21:08 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:20:46 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:20:48 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:20:50 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZM Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Malborku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZM Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w MalborkuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:24:08 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:24:08 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:24:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:24:10 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:24:08 WSTRZYMAŁ SIĘ
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:24:10 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:24:09 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:24:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:24:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:24:07 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:24:09 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:24:38 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:24:11 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:24:10 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:24:14 WSTRZYMAŁ SIĘ
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:25:55 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:25:53 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:25:54 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:25:58 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:25:56 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:25:53 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:25:58 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:25:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:26:01 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:25:58 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:25:58 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:26:22 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:25:57 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:25:58 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:26:10 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:32:20 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:32:22 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:32:19 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:32:23 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:32:25 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:32:22 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:32:24 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:32:28 WSTRZYMAŁ SIĘ
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:32:25 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:32:23 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:32:28 NIE
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:32:49 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:32:24 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:32:25 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:32:25 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim Klinczu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim KlinczuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:33:45 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:33:44 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:33:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:33:44 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:33:47 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:33:45 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:33:46 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:33:50 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:33:48 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:33:47 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:33:48 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:34:06 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:33:47 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:33:44 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:33:46 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz obejmującego działkę nr 246/6

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz obejmującego działkę nr 246/6Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:35:51 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:35:52 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:35:52 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:35:54 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:35:51 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:35:53 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:35:51 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:35:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:35:53 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:35:51 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:35:53 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:36:11 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:35:55 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:35:54 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:35:54 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego połączenia obwodnicy m. Kościerzyna – drogi krajowej nr 20  z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku Łeby

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie apelu dotyczącego połączenia obwodnicy m. Kościerzyna – drogi krajowej nr 20  z drogą wojewódzką nr 214 w kierunku ŁebyUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-01 13:52:05 TAK
Bober Andrzej 2022-07-01 13:52:07 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-01 13:52:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-01 13:52:06 TAK
Dera Robert 2022-07-01 13:52:05 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-01 13:52:06 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-01 13:52:11 TAK
Kwidziński Piotr 2022-07-01 13:52:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-01 13:52:05 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-01 13:52:07 TAK
Seyda Marian 2022-07-01 13:52:09 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-01 13:52:24 brak
Szczepańska Danuta 2022-07-01 13:52:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-01 13:52:07 TAK
Żurek Marcin 2022-07-01 13:52:09 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje