loading-img
Szczegóły sesji
Numer VIII/2022
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-07-27
Godzina 15:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie oraz zdalnie poprzez komunikator ZOOM
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr VII/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

d) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu w Nowym Klinczu

e) zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

a) projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b)

b) projekt uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

c) projekt uchwały ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

d)

d) projekt uchwały ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu w Nowym Klinczu

e)

e) projekt uchwały ws. zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:07:07 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:06:32 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:06:29 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:06:32 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:06:51 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:06:32 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:07:20 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:06:33 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:06:38 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:06:33 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:06:40 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:06:32 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:06:36 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:06:31 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:06:33 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr VII/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VII/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:07:43 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:07:42 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:07:41 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:07:43 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:08:35 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:07:40 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:08:56 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:07:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:07:45 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:07:42 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:07:44 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:07:43 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:07:41 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:07:41 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:07:40 TAK
Głosowanie nad :

a) projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

a) projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminyUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:09:38 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:09:37 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:09:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:09:36 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:12:42 brak
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:09:34 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:12:42 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:09:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:09:36 TAK
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:09:38 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:09:44 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:09:36 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:09:35 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:09:38 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:09:35 TAK
Głosowanie nad :

b) projekt uchwały ws. zmiany WPF na lata 2022-2029

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

b) projekt uchwały ws. zmiany WPF na lata 2022-2029Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:13:37 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:13:33 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:13:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:13:35 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:14:58 brak
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:13:36 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:14:58 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:13:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:14:58 brak
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:13:42 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:13:42 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:13:41 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:13:36 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:13:38 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:13:33 TAK
Głosowanie nad :

c) projekt uchwały ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

c) projekt uchwały ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:17:25 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:17:26 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:17:29 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:17:27 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:17:55 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:17:28 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:18:17 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:17:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:18:17 brak
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:17:24 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:17:32 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:17:26 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:17:27 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:17:29 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:17:27 TAK
Głosowanie nad :

d) projekt uchwały ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu w Nowym Klinczu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

d) projekt uchwały ws. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu w Nowym KlinczuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:20:45 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:20:45 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:20:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:20:44 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:22:13 brak
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:20:41 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:22:13 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:20:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:22:13 brak
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:20:46 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:20:45 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:20:48 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:20:43 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:20:45 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:20:45 TAK
Głosowanie nad :

e) projekt uchwały ws. zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

e) projekt uchwały ws. zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-07-27 15:23:20 TAK
Bober Andrzej 2022-07-27 15:23:18 TAK
Bober Tadeusz 2022-07-27 15:23:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-07-27 15:23:22 TAK
Dera Robert 2022-07-27 15:23:34 TAK
Jakubek Wiesław 2022-07-27 15:23:33 TAK
Jankowski Piotr 2022-07-27 15:24:03 brak
Kwidziński Piotr 2022-07-27 15:23:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-07-27 15:24:03 brak
Miszczak Andrzej 2022-07-27 15:23:19 TAK
Seyda Marian 2022-07-27 15:23:22 TAK
Sulej Łukasz 2022-07-27 15:23:17 TAK
Szczepańska Danuta 2022-07-27 15:23:18 TAK
Wysiecki Karol 2022-07-27 15:23:19 TAK
Żurek Marcin 2022-07-27 15:23:18 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje