loading-img
Szczegóły sesji
Numer IX/2022
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-09-09
Godzina 10:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c) zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna 

d) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb geodezyjny nr 3, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego Porozumienia

e) utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Kształcenia w Łubianie

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Kościerzyna z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b)

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna 

d)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb geodezyjny nr 3, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego Porozumienia

e)

projekt uchwały w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Kształcenia w Łubianie

Transmisje wideo

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:15:16 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:15:18 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:15:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:15:36 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:15:17 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:15:21 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:15:22 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:15:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:15:22 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:15:46 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:15:19 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:15:20 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:15:17 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:15:46 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:15:27 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:16:11 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:16:11 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:16:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:16:11 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:16:10 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:16:10 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:16:11 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:16:10 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:16:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:16:25 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:16:08 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:16:08 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:16:08 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:16:25 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:16:14 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:29:12 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:29:10 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:29:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:29:11 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:29:12 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:29:26 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:29:16 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:29:17 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:29:12 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:29:36 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:29:17 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:29:15 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:29:16 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:29:36 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:29:12 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:33:04 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:33:05 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:33:09 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:33:09 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:33:07 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:33:05 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:33:07 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:33:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:33:08 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:33:21 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:33:09 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:33:04 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:33:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:33:21 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:33:10 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna 

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:34:49 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:34:47 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:34:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:34:45 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:34:48 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:34:44 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:34:45 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:34:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:34:53 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:35:00 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:34:48 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:34:44 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:34:49 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:35:00 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:34:51 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb geodezyjny nr 3, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego Porozumienia

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb geodezyjny nr 3, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego PorozumieniaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:36:53 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:37:00 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:36:55 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:36:54 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:36:53 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:36:57 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:36:57 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:36:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:36:58 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:37:17 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:36:53 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:36:53 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:36:52 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:37:17 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:36:54 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Kształcenia w Łubianie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Kształcenia w ŁubianieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-09 10:38:28 TAK
Bober Andrzej 2022-09-09 10:38:32 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-09 10:38:29 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-09 10:38:29 TAK
Dera Robert 2022-09-09 10:38:30 TAK
Jakubek Wiesław 2022-09-09 10:38:30 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-09 10:38:29 TAK
Kwidziński Piotr 2022-09-09 10:38:28 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-09 10:38:33 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-09 10:38:45 brak
Seyda Marian 2022-09-09 10:38:30 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-09 10:38:27 TAK
Szczepańska Danuta 2022-09-09 10:38:30 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-09 10:38:45 brak
Żurek Marcin 2022-09-09 10:38:35 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje