loading-img
Szczegóły sesji
Numer X/2022
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-09-30
Godzina 09:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

d) zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

e) przyjęcia od Powiatu Kościerskiego do realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Puc przy drodze powiatowej nr 2201G”

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Stężyca powierzającego Gminie Stężyca część zadania Gminy Kościerzyna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

g) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b)

projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

c)

projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

d)

projekt uchwały ws. zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

e)

projekt uchwały ws. przyjęcia od Powiatu Kościerskiego do realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Puc przy drodze powiatowej nr 2201G”

f)

projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Stężyca powierzającego Gminie Stężyca część zadania Gminy Kościerzyna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

g)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Transmisje wideo

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 09:21:01 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 09:21:01 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 09:21:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 09:21:02 TAK
Dera Robert 2022-09-30 09:21:43 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 09:21:03 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 09:21:43 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 09:21:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 09:21:25 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 09:21:01 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 09:21:02 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 09:21:43 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 09:21:01 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 09:21:43 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 09:21:43 brak
3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 09:22:11 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 09:22:10 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 09:22:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 09:22:13 TAK
Dera Robert 2022-09-30 09:22:33 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 09:22:11 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 09:22:33 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 09:22:12 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 09:22:15 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 09:22:12 WSTRZYMAŁ SIĘ
Seyda Marian 2022-09-30 09:22:13 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 09:22:33 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 09:22:10 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 09:22:33 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 09:22:33 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. zmiany budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 09:36:06 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 09:36:02 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 09:36:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 09:36:04 TAK
Dera Robert 2022-09-30 09:36:34 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 09:36:02 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 09:36:34 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 09:36:34 brak
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 09:36:04 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 09:36:02 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 09:36:05 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 09:36:34 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 09:36:04 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 09:36:34 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 09:36:34 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 8
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 10:07:31 NIE
Bober Andrzej 2022-09-30 10:07:25 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 10:07:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 10:07:27 TAK
Dera Robert 2022-09-30 10:07:46 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 10:07:27 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 10:07:46 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 10:07:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 10:07:26 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 10:07:25 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 10:07:26 NIE
Sulej Łukasz 2022-09-30 10:07:46 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 10:07:25 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 10:07:46 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 10:07:46 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 10:08:10 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2022-09-30 10:08:05 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 10:08:04 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 10:08:10 TAK
Dera Robert 2022-09-30 10:08:30 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 10:08:05 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 10:08:30 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 10:08:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 10:08:16 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 10:08:06 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 10:08:13 NIE
Sulej Łukasz 2022-09-30 10:08:30 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 10:08:06 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 10:08:30 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 10:08:30 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. zmiany Uchwały nr VIII/103/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2019 roku w sprawie opłaty miejscowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 10:08:53 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 10:08:53 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 10:08:54 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 10:08:53 TAK
Dera Robert 2022-09-30 10:09:14 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 10:08:49 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 10:09:14 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 10:08:52 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 10:08:52 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 10:08:52 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 10:09:06 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 10:09:14 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 10:08:52 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 10:09:14 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 10:09:15 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. przyjęcia od Powiatu Kościerskiego do realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Puc przy drodze powiatowej nr 2201G”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. przyjęcia od Powiatu Kościerskiego do realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Puc przy drodze powiatowej nr 2201G”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 10:10:53 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 10:10:49 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 10:10:51 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 10:10:51 TAK
Dera Robert 2022-09-30 10:11:05 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 10:10:48 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 10:11:05 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 10:10:51 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 10:10:53 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 10:10:52 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 10:10:53 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 10:11:05 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 10:10:51 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 10:11:05 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 10:11:05 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Stężyca powierzającego Gminie Stężyca część zadania Gminy Kościerzyna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Stężyca powierzającego Gminie Stężyca część zadania Gminy Kościerzyna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 10:22:13 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 10:22:11 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 10:22:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 10:22:21 TAK
Dera Robert 2022-09-30 10:22:46 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 10:22:15 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 10:22:46 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 10:22:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 10:22:15 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 10:22:15 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 10:22:32 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 10:22:46 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 10:22:15 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 10:22:46 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 10:22:46 brak
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-09-30 10:26:51 TAK
Bober Andrzej 2022-09-30 10:26:57 TAK
Bober Tadeusz 2022-09-30 10:27:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-09-30 10:26:51 TAK
Dera Robert 2022-09-30 10:27:28 brak
Jakubek Wiesław 2022-09-30 10:26:50 TAK
Jankowski Piotr 2022-09-30 10:27:28 brak
Kwidziński Piotr 2022-09-30 10:27:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-09-30 10:26:52 TAK
Miszczak Andrzej 2022-09-30 10:26:56 TAK
Seyda Marian 2022-09-30 10:26:56 TAK
Sulej Łukasz 2022-09-30 10:27:28 brak
Szczepańska Danuta 2022-09-30 10:26:56 TAK
Wysiecki Karol 2022-09-30 10:27:28 brak
Żurek Marcin 2022-09-30 10:27:28 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje