loading-img
Szczegóły sesji
Numer XI/2022
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-10-28
Godzina 11:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c) nadania nazw ulicom w miejscowości Nowa Wieś Kościerska

d) przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

e) zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

f) „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Kościerzyna za 2021 rok

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Kościerzyna dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych zobowiązanych przepisami prawa pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych Gminy Kościerzyna za 2021 rok

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

b)

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowa Wieś Kościerska

d)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

e)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

f)

projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Transmisje wideo

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:08:55 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:08:53 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:08:54 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:08:55 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:08:54 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:08:53 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:08:58 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:09:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:08:57 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:08:56 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:08:53 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:09:29 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:09:16 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:09:05 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:08:52 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr X/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:10:00 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:09:56 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:09:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:09:59 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:09:55 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:09:57 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:09:59 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:09:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:09:58 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:09:55 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:09:57 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:10:11 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:09:56 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:09:57 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:09:57 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:15:03 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:15:03 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:15:04 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:15:01 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:15:04 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:15:03 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:15:04 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:15:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:15:04 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:15:03 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:15:04 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:15:21 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:15:12 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:15:00 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:15:04 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:17:55 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:17:51 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:17:52 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:17:50 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:17:53 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:17:51 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:17:55 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:17:52 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:17:55 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:17:59 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:17:54 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:18:14 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:17:52 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:17:53 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:17:52 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowa Wieś Kościerska

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowa Wieś KościerskaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:20:58 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:20:57 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:20:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:21:04 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:20:56 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:20:59 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:20:59 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:20:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:21:00 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:20:59 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:20:59 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:21:17 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:20:59 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:20:58 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:21:00 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:25:07 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:25:05 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:25:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:25:07 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:25:05 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:25:05 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:25:07 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:25:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:25:06 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:25:03 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:25:04 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:25:22 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:25:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:25:07 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:25:03 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:25:37 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:25:33 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:25:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:25:40 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:25:35 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:25:34 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:25:39 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:25:35 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:25:35 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:25:36 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:25:35 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:25:51 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:25:36 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:25:34 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:25:39 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-10-28 11:27:30 TAK
Bober Andrzej 2022-10-28 11:27:28 TAK
Bober Tadeusz 2022-10-28 11:27:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-10-28 11:27:28 TAK
Dera Robert 2022-10-28 11:27:29 TAK
Jakubek Wiesław 2022-10-28 11:27:27 TAK
Jankowski Piotr 2022-10-28 11:27:31 TAK
Kwidziński Piotr 2022-10-28 11:27:29 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-10-28 11:27:29 TAK
Miszczak Andrzej 2022-10-28 11:27:29 TAK
Seyda Marian 2022-10-28 11:27:29 TAK
Sulej Łukasz 2022-10-28 11:27:43 brak
Szczepańska Danuta 2022-10-28 11:27:28 TAK
Wysiecki Karol 2022-10-28 11:27:30 TAK
Żurek Marcin 2022-10-28 11:27:28 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje