loading-img
Szczegóły sesji
Numer XIII/2022
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2022-12-07
Godzina 15:15:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołów Nr: XI/22 i XII/22 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokości 3.892.000,00 zł

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i  przebudowy mostu o ścieżkę rowerową na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu”

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej od DW 221 do mostu na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu przy drodze powiatowej 2201G”

d) zmiany budżetu gminy na 2022 rok

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

f) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

g) nadania nazw ulicom w miejscowości Skorzewo

h) zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokości 3.892.000,00 zł

b)

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i  przebudowy mostu o ścieżkę rowerową na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu”

c)

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej od DW 221 do mostu na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu przy drodze powiatowej 2201G”

d)

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

e)

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

f)

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

g)

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skorzewo

h)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wyniki głosowania nad: 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:31:56 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:31:53 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:31:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:31:56 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:32:33 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:31:55 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:32:18 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:31:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:31:59 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:31:58 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:31:57 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:31:57 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:32:00 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:32:15 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:31:53 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XI/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XI/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:33:04 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:33:02 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:33:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:33:00 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:33:26 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:32:59 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:33:03 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:33:01 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:33:01 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:33:00 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:33:00 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:33:02 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:33:01 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:33:00 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:33:02 TAK
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XII/22 z Sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania nad: 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XII/22 z Sesji Rady Gminy.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:33:53 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:33:53 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:33:53 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:33:56 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:34:38 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:33:52 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:33:53 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:33:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:33:56 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:33:57 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:33:56 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:33:58 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:33:56 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:34:22 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:34:21 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokości 3.892.000,00 zł

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokości 3.892.000,00 złUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:38:45 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:38:40 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:38:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:38:41 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:38:57 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:38:42 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:38:43 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:38:47 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:38:42 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:38:45 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:38:45 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:38:42 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:38:46 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:38:43 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:38:45 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i  przebudowy mostu o ścieżkę rowerową na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i  przebudowy mostu o ścieżkę rowerową na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:40:24 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:40:24 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:40:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:40:24 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:40:41 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:40:20 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:40:22 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:40:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:40:23 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:40:23 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:40:28 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:40:23 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:40:21 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:40:24 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:40:23 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej od DW 221 do mostu na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu przy drodze powiatowej 2201G”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej od DW 221 do mostu na rzece Wierzyca w Wielkim Klinczu przy drodze powiatowej 2201G”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:41:08 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:41:07 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:41:09 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:41:06 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:41:20 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:41:09 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:41:06 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:41:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:41:05 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:41:05 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:41:07 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:41:10 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:41:06 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:41:04 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:41:05 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:44:59 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:44:57 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:44:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:44:58 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:45:15 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:44:58 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:45:00 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:45:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:45:02 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:44:59 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:45:02 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:45:03 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:45:01 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:45:01 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:44:59 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:45:56 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:45:54 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:45:52 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:46:01 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:46:12 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:45:55 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:45:56 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:45:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:45:57 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:45:52 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:45:56 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:45:57 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:45:57 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:45:54 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:45:57 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:47:04 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:47:07 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:47:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:47:07 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:47:20 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:47:03 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:47:06 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:47:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:47:09 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:47:05 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:47:08 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:47:06 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:47:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:47:05 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:47:05 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skorzewo

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości SkorzewoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:48:03 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:48:05 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:48:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:48:05 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:48:44 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:48:08 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:48:11 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:48:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:48:08 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:48:04 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:48:08 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:48:29 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:48:07 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:48:07 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:48:03 TAK
Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2022-12-07 15:50:00 TAK
Bober Andrzej 2022-12-07 15:50:00 TAK
Bober Tadeusz 2022-12-07 15:49:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2022-12-07 15:49:58 TAK
Dera Robert 2022-12-07 15:50:14 brak
Jakubek Wiesław 2022-12-07 15:50:01 TAK
Jankowski Piotr 2022-12-07 15:50:00 TAK
Kwidziński Piotr 2022-12-07 15:50:01 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2022-12-07 15:50:03 TAK
Miszczak Andrzej 2022-12-07 15:50:02 TAK
Seyda Marian 2022-12-07 15:50:02 TAK
Sulej Łukasz 2022-12-07 15:50:04 TAK
Szczepańska Danuta 2022-12-07 15:50:01 TAK
Wysiecki Karol 2022-12-07 15:50:01 TAK
Żurek Marcin 2022-12-07 15:49:57 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje