loading-img
Szczegóły sesji
Numer I/18
Nazwa Sesja Rady Gminy Kościerzyna
Data 2018-11-20
Godzina 10:00:00
Miejsce Urząd Gminy Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.

  1. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego.
  4. Ślubowanie Wójta Gminy Kościerzyna.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna

b) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

c) powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

d) powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

e) powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa

f) powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

h) zmiany budżetu na 2018 rok

6. Zakończenie obrad I Sesji Rady.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
I/8/18

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

I/9/18

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

I/4/18

Uchwała dotycząca powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

I/5/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

I/3/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej 

I/6/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rolnictwa

I/7/18

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:17:13 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:17:08 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:17:09 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:17:24 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:17:12 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:17:16 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:17:17 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:17:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:17:09 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:17:08 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:17:15 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:17:13 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:17:11 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:17:13 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:17:09 TAK
Głosowanie nad :

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:19:20 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:19:24 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:19:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:19:23 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:19:25 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:19:27 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:19:33 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:19:20 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:19:20 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:19:18 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:19:22 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:19:18 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:19:25 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:19:30 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:19:33 TAK
Głosowanie nad :

Uchwała dotycząca powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała dotycząca powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:04:49 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:04:59 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:04:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:05:03 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:05:12 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:04:56 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:05:03 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:04:23 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:04:28 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:04:55 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:04:23 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:04:32 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:04:36 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:04:29 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:04:15 TAK
Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw SocjalnychUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:07:39 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:07:16 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:07:22 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:07:37 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:07:18 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:07:14 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:07:22 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:07:15 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:07:24 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:07:14 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:07:14 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:07:13 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:07:15 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:07:18 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:07:12 TAK
Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej 

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rewizyjnej Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:01:21 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:01:21 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:01:33 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:01:32 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:01:24 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:01:25 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:01:46 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:01:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:01:25 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:01:23 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:01:25 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:01:21 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:01:27 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:01:30 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:01:34 TAK
Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rolnictwa

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji rolnictwaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:09:43 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:09:42 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:09:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:09:44 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:09:44 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:09:42 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:09:47 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:09:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:09:45 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:09:40 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:09:39 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:09:42 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:09:45 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:09:42 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:09:49 TAK
Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycji

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania składu osobowego komisji skarg, wniosków i petycjiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-20 13:11:42 TAK
Bober Andrzej 2018-11-20 13:11:44 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-20 13:11:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-20 13:11:43 TAK
Dera Robert 2018-11-20 13:11:45 TAK
Jakubek Wiesław 2018-11-20 13:11:44 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-20 13:11:51 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-20 13:11:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-20 13:11:53 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-20 13:11:41 TAK
Seyda Marian 2018-11-20 13:11:39 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-20 13:11:46 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-20 13:11:45 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-20 13:11:51 TAK
Żurek Marcin 2018-11-20 13:11:44 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje