loading-img
Szczegóły sesji
Numer II/18
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2018-11-29
Godzina 09:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr I/18 z Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu na 2018 rok

b) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

c) uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonychdo spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

e) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”

f) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025.

g) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-Korne

h) wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

i) rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna

j) ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

b)

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

c)

w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu

e)

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”

f)

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025.

g)

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-Korne

h)

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

i)

w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna

j)

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

k)

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Kościerzyna

Transmisje wideoGłosowanie nad :

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:25:47 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:25:49 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:25:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:25:41 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:25:47 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:25:52 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:25:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:25:24 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:25:45 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:25:55 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:26:12 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:25:38 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:25:45 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:25:14 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:29:22 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:29:26 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:29:25 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:29:25 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:29:29 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:29:30 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:29:27 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:29:22 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:29:21 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:29:24 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:29:21 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:29:23 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:29:25 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:29:30 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:31:15 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:31:16 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:31:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:31:11 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:31:20 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:31:15 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:31:13 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:31:11 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:31:11 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:31:16 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:31:11 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:31:11 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:31:15 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:31:10 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:33:47 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:33:48 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:33:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:33:48 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:33:49 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:33:45 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:33:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:33:48 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:33:46 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:33:44 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:33:46 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:33:48 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:33:45 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:33:53 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:37:18 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:37:17 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:37:17 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:37:36 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:37:21 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:37:15 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:37:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:37:16 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:37:21 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:37:21 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:37:24 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:37:23 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:37:15 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:37:36 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronneUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:45:38 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:45:38 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:45:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:45:39 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:45:42 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:45:36 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:45:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:45:38 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:45:34 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:45:34 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:45:37 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:45:34 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:45:39 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:45:39 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:48:53 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:48:49 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:49:20 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:48:51 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:48:58 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:48:48 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:48:52 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:48:45 WSTRZYMAŁ SIĘ
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:48:45 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:48:48 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:48:47 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:48:46 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:48:54 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:48:55 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-Korne

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-KorneUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:41:28 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:41:21 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:41:23 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:41:26 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:41:29 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:41:30 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:41:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:41:25 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:41:26 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:41:24 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:41:26 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:41:23 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:41:25 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:41:25 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckichUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 0
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:50:53 NIE
Bober Andrzej 2018-11-29 09:50:44 NIE
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:50:57 NIE
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:50:49 NIE
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:50:53 NIE
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:50:53 NIE
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:50:45 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:50:46 NIE
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:50:50 NIE
Seyda Marian 2018-11-29 09:50:52 NIE
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:50:50 NIE
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:50:45 NIE
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:50:55 NIE
Żurek Marcin 2018-11-29 09:51:05 NIE
Głosowanie nad :

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-11-29 09:53:43 TAK
Bober Andrzej 2018-11-29 09:53:34 TAK
Bober Tadeusz 2018-11-29 09:53:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-11-29 09:53:37 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2018-11-29 09:53:41 TAK
Jankowski Piotr 2018-11-29 09:53:38 TAK
Kwidziński Piotr 2018-11-29 09:53:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-11-29 09:53:35 TAK
Miszczak Andrzej 2018-11-29 09:53:34 TAK
Seyda Marian 2018-11-29 09:53:43 TAK
Sulej Łukasz 2018-11-29 09:53:35 TAK
Szczepańska Danuta 2018-11-29 09:53:38 TAK
Wysiecki Karol 2018-11-29 09:53:39 TAK
Żurek Marcin 2018-11-29 09:53:36 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje