loading-img
Szczegóły sesji
Numer IV/18
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2018-12-28
Godzina 12:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

b)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

4.   Zapytania i wolne wnioski.

5.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

Transmisje wideo

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Wyniki głosowania nad: Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-28 12:15:33 TAK
Bober Andrzej 2018-12-28 12:15:36 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-28 12:15:25 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-28 12:15:28 TAK
Dera Robert 2018-12-28 12:15:36 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-28 12:15:38 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-28 12:15:33 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-28 12:15:24 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-28 12:15:26 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-28 12:15:30 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-28 12:15:39 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-28 12:15:27 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-28 12:15:26 TAK
Żurek Marcin 2018-12-28 12:15:24 TAK
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna
Wyniki głosowania nad: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2018-12-28 12:45:31 TAK
Bober Andrzej 2018-12-28 12:45:27 TAK
Bober Tadeusz 2018-12-28 12:45:51 TAK
Cieszyńska Bożena 2018-12-28 12:45:27 TAK
Dera Robert 2018-12-28 12:45:32 TAK
Jakubek Wiesław 2018-12-28 12:45:38 TAK
Jankowski Piotr 2018-12-28 12:45:48 TAK
Kwidziński Piotr 2018-12-28 12:45:27 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2018-12-28 12:45:29 TAK
Miszczak Andrzej 2018-12-28 12:46:02 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2018-12-28 12:45:28 TAK
Szczepańska Danuta 2018-12-28 12:45:50 TAK
Wysiecki Karol 2018-12-28 12:45:58 TAK
Żurek Marcin 2018-12-28 12:46:06 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje