loading-img
Szczegóły sesji
Numer I/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-01-18
Godzina 12:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Zatwierdzenie protokołów Nr III/18 i IV/18 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G wWielkim Klinczu”,

b) uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”,

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna,

d) zmiany budżetu na 2019 rok,

e) określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna,

f) przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4,

g) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu,

h) rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawa,

i) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu,

j) zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
c)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

a)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”

b)

uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”

d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

e)

uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4

g)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

h)

uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawa

i)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

j)

uchwała w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:27:27 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:27:33 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:27:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:27:26 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:27:23 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:27:28 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:27:27 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:27:21 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:27:25 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:27:25 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:27:23 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:27:28 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:27:26 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:15:41 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:15:37 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:15:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:15:45 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:15:41 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:15:47 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:15:44 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:15:39 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:15:56 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:16:09 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:15:41 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:15:48 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:15:41 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:24:46 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:25:09 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:24:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:24:49 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:24:47 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:24:51 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:24:50 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:24:47 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:24:48 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:24:48 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:24:48 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:24:51 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:24:51 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:34:05 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:34:02 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:33:58 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:34:00 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:33:59 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:34:02 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:33:59 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:33:59 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:33:57 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:33:56 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:34:05 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:34:00 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:33:56 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:36:51 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:36:41 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:36:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:36:43 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:36:44 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:36:46 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:36:46 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:36:42 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:36:42 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:36:42 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:36:47 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:36:46 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:36:41 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:38:02 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:38:00 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:37:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:38:02 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:38:01 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:38:02 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:38:02 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:38:00 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:38:04 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:38:07 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:38:03 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:38:02 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:38:01 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:38:56 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:38:59 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:38:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:38:56 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:38:59 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:39:00 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:38:57 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:38:55 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:38:58 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:38:55 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:38:58 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:38:59 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:38:54 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawa

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawa



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:40:12 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:40:09 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:40:09 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:40:10 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:40:08 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:40:12 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:40:13 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:40:09 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:40:09 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:40:12 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:40:11 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:40:11 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:40:08 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:41:18 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:41:22 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:41:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:41:19 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:41:22 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:41:23 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:41:25 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:41:18 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:41:17 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:41:18 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:41:22 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:41:23 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:41:23 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023



Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-01-18 12:43:32 TAK
Bober Andrzej 2019-01-18 12:43:33 TAK
Bober Tadeusz 2019-01-18 12:43:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-01-18 12:43:26 TAK
Dera Robert 2019-01-18 12:43:44 TAK
Jakubek Wiesław 2019-01-18 12:43:37 TAK
Jankowski Piotr 2019-01-18 12:43:35 TAK
Kwidziński Piotr brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-01-18 12:43:11 TAK
Miszczak Andrzej 2019-01-18 12:43:40 TAK
Seyda Marian 2019-01-18 12:43:13 TAK
Sulej Łukasz 2019-01-18 12:43:41 TAK
Szczepańska Danuta 2019-01-18 12:43:33 TAK
Wysiecki Karol 2019-01-18 12:43:33 TAK
Żurek Marcin brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje