loading-img
Szczegóły sesji
Numer III/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-04-05
Godzina 09:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr II/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

b) uchylenia Uchwały Nr VII/434/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”,

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna,

d) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,

e) wyrażanie woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wspólnej realizacji wraz z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G na odcinku od km 0+570 do km 5+770 i przebudowa drogi gminnej nr ew. 187159G na odcinku 3,9 km”,

f) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu,

g) wyrażanie zgody na rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Łubianie,

h) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu,

i) rozpatrzenia skargi Pana L. C.,

j) podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gminą Radków.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

e)

uchwała w sprawie wyrażanie woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wspólnej realizacji wraz z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G na odcinku od km 0+570 do km 5+770 i przebudowa drogi gminnej nr ew. 187159G na odcinku 3,9 km”

f)

uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu

g)

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na wykonanie projektu rozbiórki istniejącej sali gimnastycznej i projektu budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Łubianie

h)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

i)

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L. C.

j)

uchwała w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gminą Radków

c)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/434/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:39:36 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:39:35 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:39:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:39:34 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:39:33 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:39:38 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:39:39 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:39:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:39:35 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:39:33 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:39:36 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:39:35 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:39:38 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:39:45 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:47:47 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:47:44 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:47:45 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:47:48 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:47:45 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:47:47 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:47:48 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:47:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:48:11 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:47:46 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:47:45 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:47:48 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:47:49 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:47:49 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażanie woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wspólnej realizacji wraz z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G na odcinku od km 0+570 do km 5+770 i przebudowa drogi gminnej nr ew. 187159G na odcinku 3,9 km”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażanie woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wspólnej realizacji wraz z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1931G na odcinku od km 0+570 do km 5+770 i przebudowa drogi gminnej nr ew. 187159G na odcinku 3,9 km”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:51:32 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:51:31 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:51:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:51:29 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:51:31 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:51:33 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:51:33 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:51:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:51:50 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:51:32 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:51:30 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:51:31 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:51:36 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:51:33 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi KościerskiemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:54:12 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:54:12 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:54:10 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:54:09 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:54:13 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:54:12 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:54:15 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:54:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:54:12 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:54:20 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:54:10 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:54:15 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:54:11 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:54:11 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Łubianie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i budowę pełnowymiarowej hali sportowej w ŁubianieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:58:21 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:58:21 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:58:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:58:27 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:58:22 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:58:22 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:58:21 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:58:19 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:58:20 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:58:26 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:58:20 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:58:24 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:58:22 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:58:28 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 10:01:13 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 10:01:05 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 10:01:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 10:01:06 TAK
Dera Robert 2019-04-05 10:01:04 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 10:01:08 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 10:01:07 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 10:01:05 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 10:01:06 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 10:01:06 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 10:01:05 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 10:01:05 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 10:01:07 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 10:01:03 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L. C.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L. C.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 10:03:58 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 10:03:57 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 10:03:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 10:03:57 TAK
Dera Robert 2019-04-05 10:04:00 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 10:04:01 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 10:03:58 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 10:04:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 10:03:55 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 10:03:56 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 10:04:00 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 10:04:00 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 10:03:58 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 10:03:58 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gminą Radków

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gminą RadkówUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 10:09:02 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 10:08:59 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 10:09:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 10:09:00 TAK
Dera Robert 2019-04-05 10:08:57 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 10:09:03 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 10:08:59 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 10:09:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 10:08:57 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 10:09:01 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 10:09:00 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 10:09:03 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 10:09:03 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 10:08:56 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:43:36 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:43:35 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:43:37 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:43:39 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:43:33 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:43:37 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:43:36 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:43:36 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:43:37 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:43:36 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:43:35 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:43:40 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:43:38 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:43:44 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/434/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/434/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-04-05 09:41:58 TAK
Bober Andrzej 2019-04-05 09:41:58 TAK
Bober Tadeusz 2019-04-05 09:41:59 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-04-05 09:41:59 TAK
Dera Robert 2019-04-05 09:41:58 TAK
Jakubek Wiesław 2019-04-05 09:41:59 TAK
Jankowski Piotr 2019-04-05 09:41:59 TAK
Kwidziński Piotr 2019-04-05 09:41:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-04-05 09:41:58 TAK
Miszczak Andrzej 2019-04-05 09:41:56 TAK
Seyda Marian 2019-04-05 09:41:56 TAK
Sulej Łukasz brak
Szczepańska Danuta 2019-04-05 09:41:59 TAK
Wysiecki Karol 2019-04-05 09:42:00 TAK
Żurek Marcin 2019-04-05 09:41:59 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje