loading-img
Szczegóły sesji
Numer IV/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-05-14
Godzina 10:30:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr III/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozwiązania spółki „GOSEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym Nadleśnictwie

b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

c) ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno”

d) określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019

e) wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019

f) w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna

g) w sprawie zmiany uchwały nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie Kościerzyna

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

w sprawie: rozwiązania spółki „GOSEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym Nadleśnictwie

b)

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

c)

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno”

d)

w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019

e)

w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019

f)

w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna

g)

w sprawie zmiany uchwały nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie Kościerzyna

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

w sprawie: rozwiązania spółki „GOSEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym Nadleśnictwie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie: rozwiązania spółki „GOSEKO” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym NadleśnictwieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 10:53:44 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 10:53:41 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 10:53:39 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 10:53:39 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 10:53:45 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 10:53:44 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-14 10:54:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 10:53:39 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 10:53:39 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 10:53:39 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 10:53:38 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 10:53:40 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 10:53:42 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 10:53:37 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 10:56:07 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 10:56:05 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 10:56:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 10:56:04 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 10:56:08 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 10:56:07 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-14 00:00:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 10:56:04 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 10:56:04 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 10:56:09 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 10:56:14 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 10:56:08 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 10:56:08 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 10:56:03 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Drzędno”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 10:57:41 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 10:57:39 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 10:57:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 10:57:39 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 10:57:41 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 10:57:39 NIE
Kwidziński Piotr 2019-05-14 10:57:39 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 10:57:39 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 10:57:39 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 10:57:39 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 10:57:40 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 10:57:40 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 10:57:40 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 10:57:37 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 11:01:08 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 11:01:03 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 11:01:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 11:01:13 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 11:01:07 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 11:01:07 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-14 11:01:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 11:01:08 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 11:01:09 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 11:01:10 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 11:01:05 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 11:01:08 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 11:01:08 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 11:01:07 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 11:02:23 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 11:02:21 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 11:02:22 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 11:02:25 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 11:02:21 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 11:02:24 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-14 11:02:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 11:02:19 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 11:02:23 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 11:02:28 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 11:02:23 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 11:02:24 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 11:02:21 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 11:02:26 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie zmiany uchwały nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 11:04:48 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 11:04:50 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 11:04:45 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 11:04:46 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 11:04:48 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 11:04:48 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-14 11:04:47 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 11:04:44 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 11:04:49 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 11:04:46 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 11:04:43 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 11:04:46 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 11:04:46 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 11:04:47 TAK
Głosowanie nad :

w sprawie zmiany uchwały nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

w sprawie zmiany uchwały nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r. o przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-14 11:06:57 TAK
Bober Andrzej 2019-05-14 11:06:59 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-14 11:07:00 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-14 11:07:20 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-14 11:06:57 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-14 11:07:01 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-14 11:06:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-14 11:06:59 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-14 11:06:58 TAK
Seyda Marian 2019-05-14 11:07:01 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-14 11:07:03 TAK
Szczepańska Danuta 2019-05-14 11:07:02 TAK
Wysiecki Karol 2019-05-14 11:07:01 TAK
Żurek Marcin 2019-05-14 11:06:56 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
a) w sprawie: rozwiązania spółki ?GOSEKO? sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie - Starym Nadleśnictwie pdf 136 kB 2019-05-07 09:11:32 Ostrowski Przemysław
b) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu pdf 258 kB 2019-05-07 09:12:13 Ostrowski Przemysław
c) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ?Jezioro Drzędno? pdf 286 kB 2019-05-07 09:13:06 Ostrowski Przemysław
d) w sprawie: określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2019 pdf 221 kB 2019-05-07 09:13:47 Ostrowski Przemysław
e) w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019 pdf 234 kB 2019-05-07 09:14:18 Ostrowski Przemysław