loading-img
Szczegóły sesji
Numer V/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-05-30
Godzina 12:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek
 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr IV/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
 4. Raport o stanie Gminy Kościerzyna za rok 2018.
  • a) przedstawienie „Raportu o stanie gminy Kościerzyna za rok 2018
  • b) debata
  • c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania
 5. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2018 rok.
  • a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2018 rok
  • b) wniosek Komisji Rewizyjnej
  • c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  • d) dyskusja
  • e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
  • f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany budżetu na 2019 rok
  • b)nadania nazw ulicom w miejscowości Kłobuczyno
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2018

c)

uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

e)

uchwała w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kłobuczyno

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-30 13:42:28 TAK
Bober Andrzej 2019-05-30 13:42:05 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-30 13:42:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-30 13:42:03 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-30 13:42:09 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-30 13:42:13 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-30 13:42:10 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-30 13:42:10 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-30 13:42:11 TAK
Seyda Marian 2019-05-30 13:42:14 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-30 13:42:17 TAK
Szczepańska Danuta brak
Wysiecki Karol 2019-05-30 13:42:13 TAK
Żurek Marcin 2019-05-30 13:42:14 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2018

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2018Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-30 14:32:52 TAK
Bober Andrzej 2019-05-30 14:32:58 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-30 14:32:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-30 14:32:51 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-30 14:32:54 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-30 14:32:57 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-30 14:32:55 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-30 14:33:07 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-30 14:32:48 TAK
Seyda Marian 2019-05-30 14:33:01 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-30 14:32:55 TAK
Szczepańska Danuta brak
Wysiecki Karol 2019-05-30 14:32:52 TAK
Żurek Marcin 2019-05-30 14:32:53 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-30 14:35:06 TAK
Bober Andrzej 2019-05-30 14:34:59 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-30 14:35:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-30 14:34:57 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-30 14:35:02 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-30 14:35:00 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-30 14:34:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-30 14:35:09 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-30 14:35:00 TAK
Seyda Marian 2019-05-30 14:35:02 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-30 14:35:06 TAK
Szczepańska Danuta brak
Wysiecki Karol 2019-05-30 14:35:02 TAK
Żurek Marcin 2019-05-30 14:35:10 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-30 14:38:12 WSTRZYMAŁ SIĘ
Bober Andrzej 2019-05-30 14:38:09 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-30 14:38:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-30 14:38:14 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-30 14:38:16 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-30 14:38:12 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-30 14:38:11 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-30 14:38:10 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-30 14:38:11 TAK
Seyda Marian 2019-05-30 14:38:15 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-30 14:38:22 TAK
Szczepańska Danuta brak
Wysiecki Karol 2019-05-30 14:38:13 TAK
Żurek Marcin 2019-05-30 14:38:15 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kłobuczyno

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości KłobuczynoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-05-30 14:44:21 TAK
Bober Andrzej 2019-05-30 14:44:15 TAK
Bober Tadeusz 2019-05-30 14:44:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-05-30 14:44:18 TAK
Dera Robert brak
Jakubek Wiesław 2019-05-30 14:44:19 TAK
Jankowski Piotr 2019-05-30 14:44:21 TAK
Kwidziński Piotr 2019-05-30 14:44:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-05-30 14:44:15 TAK
Miszczak Andrzej 2019-05-30 14:44:17 TAK
Seyda Marian 2019-05-30 14:44:20 TAK
Sulej Łukasz 2019-05-30 14:44:22 TAK
Szczepańska Danuta brak
Wysiecki Karol 2019-05-30 14:44:17 TAK
Żurek Marcin 2019-05-30 14:44:22 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje