loading-img
Szczegóły sesji
Numer VI/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-07-05
Godzina 08:30:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.  Zatwierdzenie protokołu Nr V/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2019 rok

b)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

c)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kościerzyna

e)  przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

f)  wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

g) powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

h)  określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

5.  Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.  Zapytania i wolne wnioski.

7.  Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

c)

uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kościerzyna

e)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

f)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

g)

uchwała w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

h)

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 09:12:37 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 09:12:45 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 09:12:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 09:13:18 TAK
Dera Robert 2019-07-05 09:12:43 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 09:12:43 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 09:12:41 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 09:12:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 09:12:38 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 09:12:37 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 09:12:42 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 09:12:41 TAK
Wysiecki Karol 2019-07-05 09:12:38 TAK
Żurek Marcin 2019-07-05 09:12:42 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 11:07:51 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 11:07:50 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 11:07:58 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 11:07:54 TAK
Dera Robert 2019-07-05 11:07:51 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 11:08:00 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 11:07:55 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 11:08:59 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 11:07:51 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 11:07:57 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 11:07:57 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 11:07:54 TAK
Wysiecki Karol 2019-07-05 11:07:56 TAK
Żurek Marcin 2019-07-05 11:07:52 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 11:11:36 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 11:11:35 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 11:11:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 11:11:33 TAK
Dera Robert 2019-07-05 11:11:33 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 11:11:37 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 11:11:39 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 11:11:39 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 11:11:33 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 11:11:33 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 11:11:36 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 11:11:36 TAK
Wysiecki Karol 2019-07-05 11:11:37 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 11:15:08 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 11:15:08 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 11:15:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 11:15:25 TAK
Dera Robert 2019-07-05 11:15:08 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 11:15:12 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 11:15:10 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 11:15:12 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 11:15:10 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 11:15:13 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 11:15:13 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 11:15:14 TAK
Wysiecki Karol 2019-07-05 11:15:11 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 rokuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 11:16:22 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 11:16:20 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 11:16:26 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 11:16:22 TAK
Dera Robert 2019-07-05 11:16:18 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 11:16:22 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 11:16:22 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 11:16:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 11:16:25 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 11:16:18 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 11:16:24 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 11:16:22 TAK
Wysiecki Karol 2019-07-05 11:16:21 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 11:17:32 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 11:17:35 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 11:17:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 11:17:35 TAK
Dera Robert 2019-07-05 11:17:31 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 11:17:32 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 11:17:32 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 11:17:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 11:17:34 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 11:17:34 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 11:17:34 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 11:17:36 WSTRZYMAŁ SIĘ
Wysiecki Karol 2019-07-05 11:17:34 TAK
Żurek Marcin brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-07-05 11:18:24 TAK
Bober Andrzej 2019-07-05 11:18:27 TAK
Bober Tadeusz 2019-07-05 11:18:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-07-05 11:18:30 TAK
Dera Robert 2019-07-05 11:18:24 TAK
Jakubek Wiesław 2019-07-05 11:18:32 TAK
Jankowski Piotr 2019-07-05 11:18:28 TAK
Kwidziński Piotr 2019-07-05 11:18:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-07-05 11:18:29 TAK
Miszczak Andrzej 2019-07-05 11:18:26 TAK
Seyda Marian brak
Sulej Łukasz 2019-07-05 11:18:29 TAK
Szczepańska Danuta 2019-07-05 11:18:29 TAK
Wysiecki Karol 2019-07-05 11:18:30 TAK
Żurek Marcin brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje