loading-img
Szczegóły sesji
Numer VII/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-08-07
Godzina 08:30:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

b)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

c)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Skorzewo

d)  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.

e)  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

f)   zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania  Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna

g)  zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

h)  przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

i)   wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

j) realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”

5.  Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.  Zapytania i wolne wnioski.

7.  Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

c)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo

d)

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.

e)

uchwała w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

f)

uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna

g)

uchwała w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

h)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

i)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

j)

uchwała w sprawie: realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego ŁubianaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:10:40 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:10:44 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:10:39 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:10:33 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:10:23 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:10:39 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:10:41 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:10:26 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:10:42 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:10:43 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:10:35 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:10:37 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:10:34 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:10:39 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:10:36 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:21:00 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:21:01 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:21:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:21:00 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:21:02 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:21:04 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:21:07 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:21:02 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:21:00 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:21:02 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:20:59 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:21:06 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:21:03 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:21:04 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:20:58 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego SkorzewoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:31:39 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:31:39 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:31:37 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:31:38 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:31:37 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:31:39 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:31:39 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:31:34 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:31:35 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:31:39 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:31:41 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:31:38 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:31:37 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:31:37 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:31:36 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:33:33 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:33:32 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:33:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:33:38 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:33:29 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:33:32 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:33:33 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:33:32 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:33:30 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:33:33 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:33:31 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:33:34 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:33:32 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:33:36 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:33:30 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:34:55 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:34:56 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:34:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:34:58 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:34:55 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:34:54 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:34:54 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:34:56 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:34:57 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:34:55 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:34:55 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:34:57 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:34:56 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:34:56 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:34:57 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:36:52 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:36:48 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:36:49 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:36:53 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:36:48 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:36:49 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:36:54 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:36:52 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:36:52 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:36:50 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:36:50 NIE
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:36:51 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:36:53 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:36:51 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:36:48 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:45:44 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:45:44 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:45:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:45:42 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:45:45 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:45:45 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:45:47 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:45:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:45:46 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:45:41 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:45:44 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:45:46 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:45:46 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:45:46 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:45:41 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:47:00 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:46:58 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:47:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:47:25 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:47:00 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:46:59 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:47:03 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:47:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:47:01 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:46:59 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:47:03 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:47:02 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:47:02 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:47:03 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:46:59 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 rokuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:48:28 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:48:27 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:48:29 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:48:26 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:48:28 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:48:25 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:48:29 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:48:29 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:48:27 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:48:26 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:48:27 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:48:30 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:48:27 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:48:28 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:48:27 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-08-07 09:49:39 TAK
Bober Andrzej 2019-08-07 09:49:39 TAK
Bober Tadeusz 2019-08-07 09:49:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-08-07 09:49:44 TAK
Dera Robert 2019-08-07 09:49:47 TAK
Jakubek Wiesław 2019-08-07 09:49:41 TAK
Jankowski Piotr 2019-08-07 09:49:40 TAK
Kwidziński Piotr 2019-08-07 09:49:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-08-07 09:49:43 TAK
Miszczak Andrzej 2019-08-07 09:49:50 TAK
Seyda Marian 2019-08-07 09:49:41 TAK
Sulej Łukasz 2019-08-07 09:49:47 TAK
Szczepańska Danuta 2019-08-07 09:49:43 TAK
Wysiecki Karol 2019-08-07 09:49:39 TAK
Żurek Marcin 2019-08-07 09:49:42 WSTRZYMAŁ SIĘ
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje