loading-img
Szczegóły sesji
Numer IX/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-10-23
Godzina 11:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany WPF

b)  zmiany budżetu na 2019 rok

c)   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z  usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.

d)  „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

e)  dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

f)   określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Skorzewie

h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Wąglikowicach

i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Łubianie

j) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim Klinczu

k) zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

5.   Informacja Wójta Gminy Kościerzyna z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych na rozpoczęcie kadencji i za 2018 rok.

7.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

8.   Zapytania i wolne wnioski.

9.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

c)

c) uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.

d)

d) uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

e)

e) uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

f)

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

g)

g) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Skorzewie

h)

h) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Wąglikowicach

i)

i) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im.Adama Mickiewicza z siedzibą w Łubianie

j)

j) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim Klinczu

k)

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

a) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:23:56 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:23:57 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:23:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:23:54 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:25:31 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:23:57 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:25:12 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:24:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:25:31 brak
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:25:31 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:23:56 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:25:31 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:24:01 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:23:56 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:23:56 TAK
Głosowanie nad :

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

b) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:28:35 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:28:35 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:28:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:28:36 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:29:07 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:28:39 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:28:38 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:28:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:28:49 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:29:07 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:28:35 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:29:07 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:28:37 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:28:40 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:28:35 TAK
Głosowanie nad :

c) uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

c) uchwała w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:33:00 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:32:58 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:33:03 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:32:59 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:33:26 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:33:01 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:32:59 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:32:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:33:03 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:33:26 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:33:13 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:33:26 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:33:00 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:33:03 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:32:58 TAK
Głosowanie nad :

d) uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

d) uchwała w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:34:31 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:34:29 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:34:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:34:31 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:34:47 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:34:32 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:34:30 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:34:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:34:34 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:34:47 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:34:29 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:34:47 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:34:33 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:34:35 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:34:30 TAK
Głosowanie nad :

e) uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

e) uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:38:11 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:38:10 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:38:15 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:38:13 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:38:29 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:38:12 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:38:12 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:38:12 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:38:12 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:38:28 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:38:09 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:38:29 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:38:14 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:38:16 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:38:08 TAK
Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

f) uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:43:21 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:43:16 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:43:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:43:21 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:43:33 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:43:16 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:43:17 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:43:18 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:43:18 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:43:33 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:43:13 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:43:33 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:43:20 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:43:20 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:43:17 TAK
Głosowanie nad :

g) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Skorzewie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

g) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w SkorzewieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:45:12 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:45:09 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:45:13 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:45:10 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:45:46 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:45:09 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:45:19 WSTRZYMAŁ SIĘ
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:45:09 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:45:12 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:45:46 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:45:09 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:45:46 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:45:11 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:45:13 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:45:13 TAK
Głosowanie nad :

h) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Wąglikowicach

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

h) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w WąglikowicachUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:46:06 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:46:09 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:46:07 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:46:10 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:46:37 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:46:08 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:46:12 WSTRZYMAŁ SIĘ
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:46:08 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:46:09 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:46:37 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:46:09 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:46:37 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:46:13 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:46:11 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:46:09 TAK
Głosowanie nad :

i) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im.Adama Mickiewicza z siedzibą w Łubianie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

i) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im.Adama Mickiewicza z siedzibą w ŁubianieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:46:55 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:46:56 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:46:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:46:57 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:47:26 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:46:56 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:46:58 WSTRZYMAŁ SIĘ
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:46:58 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:46:57 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:47:26 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:47:04 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:47:26 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:47:00 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:47:01 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:46:57 TAK
Głosowanie nad :

j) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim Klinczu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

j) uchwała w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim KlinczuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:47:43 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:47:40 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:47:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:47:44 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:48:06 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:47:44 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:47:45 WSTRZYMAŁ SIĘ
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:47:42 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:47:41 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:48:06 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:47:42 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:48:06 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:47:45 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:47:45 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:47:42 TAK
Głosowanie nad :

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

k) uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-10-23 11:50:42 TAK
Bober Andrzej 2019-10-23 11:50:42 TAK
Bober Tadeusz 2019-10-23 11:50:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-10-23 11:50:44 TAK
Dera Robert 2019-10-23 11:50:58 brak
Jakubek Wiesław 2019-10-23 11:50:45 TAK
Jankowski Piotr 2019-10-23 11:50:42 TAK
Kwidziński Piotr 2019-10-23 11:50:43 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-10-23 11:50:42 TAK
Miszczak Andrzej 2019-10-23 11:50:58 brak
Seyda Marian 2019-10-23 11:50:41 TAK
Sulej Łukasz 2019-10-23 11:50:58 brak
Szczepańska Danuta 2019-10-23 11:50:45 TAK
Wysiecki Karol 2019-10-23 11:50:44 TAK
Żurek Marcin 2019-10-23 11:50:45 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje