loading-img
Szczegóły sesji
Numer X/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-11-22
Godzina 11:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr IX/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)  zmiany budżetu na 2019 rok

c)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

d) zmiany uchwały Nr III/388/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy

e)  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

f)  wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”

g) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

h) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

i) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

c)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

d)

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/388/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy

e)

uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

f)

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”

g)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

h)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

i)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Transmisje wideoGłosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:23:21 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:23:18 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:23:22 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:23:19 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:23:21 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:23:24 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:23:27 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:23:25 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:23:20 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:23:37 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:23:21 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:23:20 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:23:23 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:23:26 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:23:19 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:25:53 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:25:53 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:25:55 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:25:58 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:25:54 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:25:56 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:25:54 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:25:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:25:53 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:26:25 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:25:51 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:25:55 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:25:54 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:25:55 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:25:52 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:35:28 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:35:30 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:35:24 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:35:20 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:35:21 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:35:26 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:35:32 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:35:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:35:37 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:35:55 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:35:23 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:35:25 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:35:24 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:35:29 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:35:56 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/388/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sarnowy

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/388/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego SarnowyUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:37:46 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:37:45 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:37:45 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:37:45 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:37:48 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:37:48 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:37:49 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:37:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:37:47 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:38:03 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:37:48 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:37:46 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:37:48 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:37:47 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:38:03 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobieraniaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:40:46 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:40:47 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:40:47 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:40:47 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:40:48 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:40:47 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:40:45 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:40:44 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:40:47 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:41:01 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:40:48 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:40:47 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:40:48 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:40:49 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:41:01 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:44:39 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:44:28 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:44:31 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:44:31 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:44:33 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:44:47 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:44:30 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:44:34 WSTRZYMAŁ SIĘ
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:44:34 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:45:03 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:44:33 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:44:34 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:44:34 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:44:35 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:45:03 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:46:23 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:46:22 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:46:20 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:46:23 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:46:20 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:46:21 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:46:24 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:46:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:46:31 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:46:39 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:46:22 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:46:19 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:46:21 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:46:24 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:46:39 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:47:09 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:47:10 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:47:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:47:07 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:47:04 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:47:04 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:47:05 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:47:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:47:08 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:47:19 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:47:08 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:47:05 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:47:07 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:47:09 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:47:19 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-11-22 11:47:38 TAK
Bober Andrzej 2019-11-22 11:47:39 TAK
Bober Tadeusz 2019-11-22 11:47:35 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-11-22 11:47:39 TAK
Dera Robert 2019-11-22 11:47:37 TAK
Jakubek Wiesław 2019-11-22 11:47:33 TAK
Jankowski Piotr 2019-11-22 11:47:36 TAK
Kwidziński Piotr 2019-11-22 11:47:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-11-22 11:47:34 TAK
Miszczak Andrzej 2019-11-22 11:47:49 brak
Seyda Marian 2019-11-22 11:47:37 TAK
Sulej Łukasz 2019-11-22 11:47:39 TAK
Szczepańska Danuta 2019-11-22 11:47:37 TAK
Wysiecki Karol 2019-11-22 11:47:38 TAK
Żurek Marcin 2019-11-22 11:47:49 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje