loading-img
Szczegóły sesji
Numer XII/19
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2019-12-23
Godzina 09:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.      Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Zatwierdzenie protokołów Nr X/19 i XI/19 z Sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

b) zmiany WPF na lata 2019-2024.

c) zmiany budżetu na 2019 rok.

d) zmiany WPF na lata 2020-2024.

e) uchwalenia budżetu na 2020 rok.

f) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna

h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020.

i) dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

j) powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna i zawarcia porozumienia w przedmiotowych sprawach.

k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2020.

l) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz ProgramuSpecjalnego.

m) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

n) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokościstawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego

o) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

5.      Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.      Zapytania i wolne wnioski.

7.      Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

b)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

d)

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

e)

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

f)

uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

g)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

h)

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020.

i)

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

j)

uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna i zawarcia porozumienia w przedmiotowych sprawach

k)

uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2020

l)

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

m)

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

n)

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokościstawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego

o)

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 09:35:58 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 09:35:55 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 09:35:58 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 09:35:58 TAK
Dera Robert 2019-12-23 09:35:57 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 09:36:00 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 09:36:04 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 09:37:59 brak
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 09:35:57 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 09:37:59 brak
Seyda Marian 2019-12-23 09:37:59 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 09:36:00 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 09:35:59 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 09:36:00 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 09:37:06 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 09:39:25 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 09:39:21 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 09:39:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 09:39:37 TAK
Dera Robert 2019-12-23 09:39:20 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 09:39:26 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 09:39:20 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 09:39:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 09:39:22 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 09:39:50 brak
Seyda Marian 2019-12-23 09:39:50 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 09:39:23 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 09:39:26 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 09:39:24 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 09:39:19 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 09:44:20 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 09:44:19 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 09:44:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 09:44:21 TAK
Dera Robert 2019-12-23 09:44:20 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 09:44:22 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 09:44:22 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 09:44:21 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 09:44:22 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 09:44:34 brak
Seyda Marian 2019-12-23 09:44:34 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 09:44:20 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 09:44:23 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 09:44:22 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 09:44:18 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:01:19 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:01:07 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:01:08 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:01:06 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:01:07 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:01:10 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:01:09 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:01:06 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:01:19 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:01:34 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:01:34 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:01:10 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:01:08 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:01:09 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:01:08 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:10:10 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:10:00 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:10:00 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:10:00 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:10:04 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:10:01 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:10:00 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:09:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:10:14 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:10:28 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:10:28 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:10:03 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:10:07 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:09:59 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:09:59 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:14:51 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:14:54 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:14:49 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:14:49 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:14:47 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:14:52 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:14:52 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:14:48 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:14:49 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:15:09 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:15:09 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:14:52 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:14:52 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:14:50 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:14:48 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:19:50 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:19:38 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:19:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:19:39 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:19:40 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:19:39 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:19:40 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:19:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:19:40 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:20:09 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:20:09 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:19:40 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:19:41 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:19:39 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:19:35 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:21:18 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:21:16 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:21:18 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:21:52 brak
Dera Robert 2019-12-23 10:21:17 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:21:30 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:21:15 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:21:17 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:21:15 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:21:52 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:21:52 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:21:16 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:21:20 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:21:18 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:21:12 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:25:00 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:25:03 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:25:04 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:25:03 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:25:01 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:25:00 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:25:03 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:25:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:25:02 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:25:16 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:25:16 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:25:03 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:25:04 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:24:59 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:25:01 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna i zawarcia porozumienia w przedmiotowych sprawach

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna i zawarcia porozumienia w przedmiotowych sprawachUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:51:48 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:51:49 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:51:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:51:47 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:51:47 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:51:53 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:51:52 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:51:49 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:52:16 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:52:39 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:52:39 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:51:56 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:51:50 WSTRZYMAŁ SIĘ
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:51:51 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:51:49 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2020

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2020Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:53:44 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:53:40 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:53:42 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:53:44 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:53:46 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:53:41 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:53:44 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:53:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:53:42 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:53:59 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:53:59 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:53:47 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:53:46 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:53:45 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:53:42 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:58:10 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:58:13 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:58:14 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:58:13 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:58:10 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:58:13 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:58:14 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:58:14 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:58:11 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:58:26 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:58:26 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:58:14 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:58:14 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:58:14 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:58:10 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 10:59:22 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 10:59:18 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 10:59:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 10:59:21 TAK
Dera Robert 2019-12-23 10:59:19 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 10:59:19 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 10:59:20 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 10:59:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 10:59:24 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 10:59:41 brak
Seyda Marian 2019-12-23 10:59:41 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 10:59:20 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 10:59:21 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 10:59:23 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 10:59:18 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokościstawek za zajęcie 1m2 pasa drogowego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokościstawek za zajęcie 1m2 pasa drogowegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 11:01:41 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 11:01:42 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 11:01:38 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 11:01:37 TAK
Dera Robert 2019-12-23 11:01:40 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 11:01:41 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 11:01:40 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 11:01:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 11:01:39 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 11:01:58 brak
Seyda Marian 2019-12-23 11:01:58 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 11:01:39 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 11:01:44 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 11:01:39 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 11:01:41 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2019-12-23 11:04:38 TAK
Bober Andrzej 2019-12-23 11:04:38 TAK
Bober Tadeusz 2019-12-23 11:04:37 TAK
Cieszyńska Bożena 2019-12-23 11:04:36 TAK
Dera Robert 2019-12-23 11:04:34 TAK
Jakubek Wiesław 2019-12-23 11:04:36 TAK
Jankowski Piotr 2019-12-23 11:04:39 TAK
Kwidziński Piotr 2019-12-23 11:04:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2019-12-23 11:04:35 TAK
Miszczak Andrzej 2019-12-23 11:04:52 brak
Seyda Marian 2019-12-23 11:04:52 brak
Sulej Łukasz 2019-12-23 11:04:36 TAK
Szczepańska Danuta 2019-12-23 11:04:39 TAK
Wysiecki Karol 2019-12-23 11:04:35 TAK
Żurek Marcin 2019-12-23 11:04:37 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje