loading-img
Szczegóły sesji
Numer I/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-01-30
Godzina 09:00:00
Miejsce Sala posiedzeń UG Kościerzyna
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.  Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.  Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.  Zatwierdzenie protokołu Nr XII/19 z Sesji Rady Gminy.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 rok

b)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna

c)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

d) rozpatrzenia skargi

5.  Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.  Zapytania i wolne wnioski.

7.  Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie  zmiany budżetu na 2020 rok

b)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna

c)

uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

d)

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie  zmiany budżetu na 2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie  zmiany budżetu na 2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-01-30 09:16:59 TAK
Bober Andrzej 2020-01-30 09:16:43 TAK
Bober Tadeusz 2020-01-30 09:16:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-01-30 09:16:48 TAK
Dera Robert 2020-01-30 09:17:41 brak
Jakubek Wiesław 2020-01-30 09:16:51 TAK
Jankowski Piotr 2020-01-30 09:16:52 TAK
Kwidziński Piotr 2020-01-30 09:16:49 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-01-30 09:16:47 TAK
Miszczak Andrzej 2020-01-30 09:17:41 brak
Seyda Marian 2020-01-30 09:16:44 TAK
Sulej Łukasz 2020-01-30 09:17:22 TAK
Szczepańska Danuta 2020-01-30 09:16:52 TAK
Wysiecki Karol 2020-01-30 09:16:47 TAK
Żurek Marcin 2020-01-30 09:17:13 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-01-30 09:35:54 TAK
Bober Andrzej 2020-01-30 09:35:49 TAK
Bober Tadeusz 2020-01-30 09:35:50 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-01-30 09:36:08 TAK
Dera Robert 2020-01-30 09:36:18 brak
Jakubek Wiesław 2020-01-30 09:35:51 TAK
Jankowski Piotr 2020-01-30 09:35:53 TAK
Kwidziński Piotr 2020-01-30 09:35:46 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-01-30 09:35:47 TAK
Miszczak Andrzej 2020-01-30 09:36:18 brak
Seyda Marian 2020-01-30 09:35:58 TAK
Sulej Łukasz 2020-01-30 09:35:53 TAK
Szczepańska Danuta 2020-01-30 09:35:52 TAK
Wysiecki Karol 2020-01-30 09:35:50 TAK
Żurek Marcin 2020-01-30 09:35:50 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-01-30 09:37:52 TAK
Bober Andrzej 2020-01-30 09:37:44 TAK
Bober Tadeusz 2020-01-30 09:37:46 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-01-30 09:37:44 TAK
Dera Robert 2020-01-30 09:38:17 brak
Jakubek Wiesław 2020-01-30 09:37:54 TAK
Jankowski Piotr 2020-01-30 09:37:50 TAK
Kwidziński Piotr 2020-01-30 09:37:54 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-01-30 09:37:45 TAK
Miszczak Andrzej 2020-01-30 09:38:17 brak
Seyda Marian 2020-01-30 09:37:47 TAK
Sulej Łukasz 2020-01-30 09:37:53 WSTRZYMAŁ SIĘ
Szczepańska Danuta 2020-01-30 09:37:49 TAK
Wysiecki Karol 2020-01-30 09:37:47 TAK
Żurek Marcin 2020-01-30 09:37:44 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia skargiUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-01-30 09:41:43 TAK
Bober Andrzej 2020-01-30 09:41:38 TAK
Bober Tadeusz 2020-01-30 09:41:44 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-01-30 09:41:51 TAK
Dera Robert 2020-01-30 09:42:07 brak
Jakubek Wiesław 2020-01-30 09:41:48 TAK
Jankowski Piotr 2020-01-30 09:41:46 TAK
Kwidziński Piotr 2020-01-30 09:41:40 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-01-30 09:41:41 TAK
Miszczak Andrzej 2020-01-30 09:42:07 brak
Seyda Marian 2020-01-30 09:41:42 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2020-01-30 09:41:49 TAK
Szczepańska Danuta 2020-01-30 09:41:39 TAK
Wysiecki Karol 2020-01-30 09:41:42 TAK
Żurek Marcin 2020-01-30 09:41:39 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje