loading-img
Szczegóły sesji
Numer II/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-02-26
Godzina 09:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr I/20 z Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

b)  wyrażanie zgody na przystąpienia do realizacji zadania  „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy” w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

c)   zmiany WPF

d)  zmiany budżetu na 2020 r.

e)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna

f)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna

g)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna

h)  dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

i)    utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

j)   nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok  2021

k)  ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

5.   Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

6.   Zapytania i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

b)

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na przystąpienia do realizacji zadania  „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy” w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

c)

uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

d)

uchwała w sprawie zmiany  budżetu  gminy  na  2020 rok

e)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna

f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna

g)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna

h)

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

i)

uchwała w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

j)

uchwała w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok  2021

k)

uchwała w sprawie:  ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 zł

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 8.071.200,00 złUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 09:23:16 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 09:23:15 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 09:23:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 09:23:16 TAK
Dera Robert 2020-02-26 09:23:45 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 09:23:24 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 09:23:23 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 09:23:24 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 09:23:20 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 09:23:45 brak
Seyda Marian 2020-02-26 09:23:27 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 09:23:23 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 09:23:21 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 09:23:23 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 09:23:21 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na przystąpienia do realizacji zadania  „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy” w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażanie zgody na przystąpienia do realizacji zadania  „100 łodzi na 100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy” w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 09:27:16 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 09:27:22 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 09:27:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 09:27:18 TAK
Dera Robert 2020-02-26 09:27:35 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 09:27:20 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 09:27:20 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 09:27:19 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 09:27:20 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 09:27:35 brak
Seyda Marian 2020-02-26 09:27:17 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 09:27:18 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 09:27:20 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 09:27:22 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 09:27:19 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 09:30:46 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 09:30:49 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 09:30:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 09:30:57 TAK
Dera Robert 2020-02-26 09:31:06 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 09:30:50 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 09:30:53 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 09:30:50 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 09:30:51 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 09:31:06 brak
Seyda Marian 2020-02-26 09:30:50 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 09:30:53 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 09:30:52 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 09:30:47 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 09:30:47 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany  budżetu  gminy  na  2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany  budżetu  gminy  na  2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 09:59:18 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 09:59:19 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 09:59:21 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 09:59:20 TAK
Dera Robert 2020-02-26 09:59:34 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 09:59:23 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 09:59:22 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 09:59:22 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 09:59:25 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 09:59:34 brak
Seyda Marian 2020-02-26 09:59:22 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 09:59:22 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 09:59:23 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 09:59:22 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 09:59:22 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:04:46 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 10:04:47 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:04:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:04:46 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:05:07 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:04:51 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:04:55 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:04:52 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:04:45 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:05:06 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:04:51 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:04:50 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:04:50 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:04:48 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 10:04:46 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:14:56 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 10:14:58 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:14:55 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:14:53 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:15:12 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:14:57 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:14:53 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:14:55 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:14:57 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:15:12 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:14:56 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:14:58 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:14:56 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:14:54 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 10:14:54 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:16:14 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 10:16:14 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:16:22 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:16:14 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:16:29 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:16:16 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:16:20 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:16:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:16:19 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:16:29 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:16:14 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:16:17 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:16:18 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:16:18 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 10:16:12 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:22:59 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 10:22:57 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:22:57 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:22:58 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:23:12 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:22:56 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:23:05 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:22:57 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:23:00 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:23:12 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:22:58 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:22:56 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:23:01 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:22:59 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 10:22:55 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w Niedamowie

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Niedamowie przy Szkole Podstawowej w NiedamowieUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:23:47 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 10:23:44 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:23:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:23:44 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:23:59 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:23:45 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:23:50 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:23:51 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:23:48 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:23:59 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:23:48 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:23:46 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:23:48 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:23:45 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 10:23:43 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok  2021

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok  2021Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:24:30 TAK
Bober Andrzej 2020-02-26 10:24:31 TAK
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:24:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:24:34 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:25:26 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:24:35 TAK
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:24:35 TAK
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:24:30 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:24:33 TAK
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:25:26 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:24:32 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:24:31 TAK
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:24:41 TAK
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:24:31 TAK
Żurek Marcin 2020-02-26 10:24:31 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie:  ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie:  ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckichUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 2
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie negatywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-02-26 10:26:09 NIE
Bober Andrzej 2020-02-26 10:26:03 NIE
Bober Tadeusz 2020-02-26 10:26:09 NIE
Cieszyńska Bożena 2020-02-26 10:26:01 TAK
Dera Robert 2020-02-26 10:26:34 brak
Jakubek Wiesław 2020-02-26 10:26:12 NIE
Jankowski Piotr 2020-02-26 10:26:08 NIE
Kwidziński Piotr 2020-02-26 10:26:06 NIE
Maliszewski Arkadiusz 2020-02-26 10:26:08 NIE
Miszczak Andrzej 2020-02-26 10:26:34 brak
Seyda Marian 2020-02-26 10:26:02 TAK
Sulej Łukasz 2020-02-26 10:26:12 NIE
Szczepańska Danuta 2020-02-26 10:26:08 NIE
Wysiecki Karol 2020-02-26 10:26:05 NIE
Żurek Marcin 2020-02-26 10:26:00 NIE
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje