loading-img
Szczegóły sesji
Numer IV/20
Nazwa Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Data 2020-03-31
Godzina 10:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urządu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr II/20 z Sesji Rady Gminy i Nr III/20 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 r

b)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2020”.

5.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

b)

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2020”.

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-03-31 10:26:31 TAK
Bober Andrzej 2020-03-31 10:26:22 TAK
Bober Tadeusz 2020-03-31 10:26:25 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-03-31 10:26:40 brak
Dera Robert 2020-03-31 10:26:27 TAK
Jakubek Wiesław 2020-03-31 10:26:25 TAK
Jankowski Piotr 2020-03-31 10:26:40 brak
Kwidziński Piotr 2020-03-31 10:26:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-03-31 10:26:25 TAK
Miszczak Andrzej 2020-03-31 10:26:28 TAK
Seyda Marian 2020-03-31 10:26:25 TAK
Sulej Łukasz 2020-03-31 10:26:40 brak
Szczepańska Danuta 2020-03-31 10:26:21 TAK
Wysiecki Karol 2020-03-31 10:26:27 TAK
Żurek Marcin 2020-03-31 10:26:40 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2020”.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2020”.Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-03-31 10:29:05 TAK
Bober Andrzej 2020-03-31 10:29:05 TAK
Bober Tadeusz 2020-03-31 10:29:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-03-31 10:29:28 brak
Dera Robert 2020-03-31 10:29:03 TAK
Jakubek Wiesław 2020-03-31 10:29:10 TAK
Jankowski Piotr 2020-03-31 10:29:28 brak
Kwidziński Piotr 2020-03-31 10:29:00 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-03-31 10:29:06 TAK
Miszczak Andrzej 2020-03-31 10:29:04 TAK
Seyda Marian 2020-03-31 10:29:03 TAK
Sulej Łukasz 2020-03-31 10:29:28 brak
Szczepańska Danuta 2020-03-31 10:29:03 TAK
Wysiecki Karol 2020-03-31 10:29:08 TAK
Żurek Marcin 2020-03-31 10:29:28 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje