loading-img
Szczegóły sesji
Numer V/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-04-29
Godzina 14:00:00
Miejsce sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr IV/20 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 r

b)  uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

c)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna

d)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

e)  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

f)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w Gminie Kościerzyna

g)  przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

h)  zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

i)    określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2020

j)   wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2020

k)  Planu Odnowy miejscowości Wielki Klincz

l) wyrażenia zgody na rozłożenie na  raty zapłaty wierzytelności  wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

m)    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr X/128/19 Rady gminy Kościerzyna z dnia 22  listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

5.   Zapytania i wolne wnioski.

6.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020 r

e)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

g)

uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

h)

uchwała w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

i)

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2020

j)

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2020

k)

uchwała w sprawie Planu Odnowy miejscowości Wielki Klincz

l)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na  raty zapłaty wierzytelności  wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

m)

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr X/128/19 Rady gminy Kościerzyna z dnia 22  listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

Transmisje wideo


Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020 r

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020 rUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 14:41:01 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 14:41:02 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 14:40:56 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 14:40:58 TAK
Dera Robert 2020-04-29 14:43:24 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 14:41:01 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 14:41:02 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 14:41:03 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 14:41:02 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 14:41:02 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 14:41:00 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 14:43:24 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 14:41:00 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 14:40:58 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 14:41:38 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433, 434Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 14:59:29 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 14:59:31 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 14:59:33 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 14:59:32 TAK
Dera Robert 2020-04-29 14:59:36 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 14:59:37 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 14:59:40 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 14:59:42 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 14:59:37 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 14:59:31 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 14:59:31 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:00:01 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 14:59:36 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 14:59:36 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 14:59:31 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:04:13 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:04:14 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:04:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:04:16 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:04:22 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:04:18 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:04:25 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:05:07 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:04:56 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:04:18 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:04:23 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:05:18 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:04:18 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:04:20 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:04:22 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:28:15 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:28:13 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:28:11 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:28:11 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:28:14 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:28:13 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:28:16 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:28:16 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:28:12 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:28:13 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:28:11 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:28:34 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:28:14 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:28:14 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:28:23 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2020

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie określenia na terenie gminy Kościerzyna sezonu kąpielowego na rok 2020Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:29:27 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:29:30 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:29:28 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:29:26 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:29:29 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:29:27 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:29:34 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:29:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:29:31 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:29:28 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:29:35 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:29:42 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:29:30 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:29:30 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:29:26 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2020

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2020Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:30:02 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:30:03 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:30:01 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:30:18 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:30:03 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:30:04 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:30:05 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:30:10 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:30:05 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:30:03 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:30:04 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:30:32 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:30:03 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:30:05 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:30:06 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie Planu Odnowy miejscowości Wielki Klincz

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie Planu Odnowy miejscowości Wielki KlinczUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:32:15 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:32:16 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:32:16 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:32:15 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:32:19 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:32:14 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:32:15 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:32:15 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:32:18 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:32:17 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:32:18 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:32:32 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:32:16 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:32:21 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:32:25 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na  raty zapłaty wierzytelności  wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na  raty zapłaty wierzytelności  wobec Mazury PTTK Spółka z o.o. z tytułu użytkowania wieczystegoUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:34:02 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:34:04 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:34:06 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:34:19 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:34:08 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:34:10 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:34:06 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:34:31 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:34:07 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:34:20 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:34:06 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:34:39 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:34:11 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:34:06 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:34:12 TAK
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr X/128/19 Rady gminy Kościerzyna z dnia 22  listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr X/128/19 Rady gminy Kościerzyna z dnia 22  listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-04-29 15:35:45 TAK
Bober Andrzej 2020-04-29 15:35:46 TAK
Bober Tadeusz 2020-04-29 15:35:43 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-04-29 15:35:45 TAK
Dera Robert 2020-04-29 15:35:46 TAK
Jakubek Wiesław 2020-04-29 15:35:44 TAK
Jankowski Piotr 2020-04-29 15:35:49 TAK
Kwidziński Piotr 2020-04-29 15:35:45 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-04-29 15:35:46 TAK
Miszczak Andrzej 2020-04-29 15:35:44 TAK
Seyda Marian 2020-04-29 15:35:45 TAK
Sulej Łukasz 2020-04-29 15:35:58 brak
Szczepańska Danuta 2020-04-29 15:35:45 TAK
Wysiecki Karol 2020-04-29 15:35:47 TAK
Żurek Marcin 2020-04-29 15:35:45 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje