loading-img
Szczegóły sesji
Numer VII/20
Nazwa Sesja Rady Gminy
Data 2020-06-10
Godzina 12:00:00
Miejsce Hala sportowa w Wielkim Klinczu
Przewodniczący Bober Andrzej
Porządek

1.   Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.   Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.   Zatwierdzenie protokołu Nr VI/20 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.

4.   Raport o stanie Gminy Kościerzyna za rok 2019:

a)  przedstawienie „Raportu o stanie gminy Kościerzyna za rok 2019”

b)  debata

c)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kościerzyna wotum zaufania

5.   Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2019 rok:

a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2019 rok

b)  wniosek Komisji Rewizyjnej

c)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

d)  dyskusja

e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

f)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu na 2020 rok

b)  uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

c)   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu    geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

d)  uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

e)  przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

f)   wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 roku

7.   Zapytania i wolne wnioski.

8.   Zakończenie posiedzenia.

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
a)

uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

b)

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019

c)

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

d)

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

e)

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

f)

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

g)

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

h)

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

i)

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 roku

Transmisje wideo
Brak transmisji z sesji
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 13:34:44 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 13:34:40 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 13:34:48 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 13:34:45 TAK
Dera Robert 2020-06-10 13:34:47 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 13:35:02 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 13:34:44 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 13:34:41 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 13:34:43 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 13:34:44 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 13:34:49 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 13:35:35 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 13:34:44 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 13:34:48 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 13:35:35 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2019Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 14:19:04 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 14:19:03 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 14:19:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 14:19:06 TAK
Dera Robert 2020-06-10 14:19:08 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 14:19:08 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 14:19:08 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 14:19:03 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 14:20:01 brak
Miszczak Andrzej 2020-06-10 14:19:04 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 14:19:07 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2020-06-10 14:20:01 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 14:19:05 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 14:19:09 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 14:20:01 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2019Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Tryb głosowania: Bezwzględna
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 14:21:49 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 14:21:40 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 14:21:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 14:21:38 TAK
Dera Robert 2020-06-10 14:21:38 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 14:21:43 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 14:21:41 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 14:21:37 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 14:21:38 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 14:21:42 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 14:21:43 WSTRZYMAŁ SIĘ
Sulej Łukasz 2020-06-10 14:22:15 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 14:21:43 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 14:21:44 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 14:22:15 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 14:43:38 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 14:43:35 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 14:43:34 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 14:43:33 TAK
Dera Robert 2020-06-10 14:43:43 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 14:43:43 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 14:43:40 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 14:43:33 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 14:43:44 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 14:43:53 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 14:43:33 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 14:44:03 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 14:43:33 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 14:43:38 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 14:44:03 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uczczenia 30-lecia samorządu terytorialnego w PolsceUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 14:45:55 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 14:45:53 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 14:45:53 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 14:45:58 TAK
Dera Robert 2020-06-10 14:45:49 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 14:45:48 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 14:45:51 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 14:45:49 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 14:45:48 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 14:45:49 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 14:45:48 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 14:46:10 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 14:45:50 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 14:45:52 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 14:46:10 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie KościerzynaUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 15:03:17 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 15:03:13 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 15:03:05 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 15:02:42 TAK
Dera Robert 2020-06-10 15:03:12 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 15:04:05 brak
Jankowski Piotr 2020-06-10 15:03:20 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 15:02:53 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 15:03:13 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 15:02:41 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 15:03:14 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 15:04:05 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 15:03:16 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 15:03:12 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 15:04:05 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo, obejmującego działkę nr 254/4Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 15:05:07 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 15:04:59 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 15:05:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 15:04:59 TAK
Dera Robert 2020-06-10 15:04:59 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 15:05:01 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 15:05:04 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 15:04:59 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 15:05:00 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 15:05:07 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 15:04:58 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 15:05:19 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 15:05:03 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 15:04:58 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 15:05:19 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 15:06:43 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 15:06:41 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 15:06:40 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 15:06:44 TAK
Dera Robert 2020-06-10 15:06:42 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 15:06:42 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 15:06:44 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 15:06:38 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 15:06:41 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 15:06:44 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 15:06:41 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 15:06:56 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 15:06:44 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 15:06:43 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 15:06:56 brak
Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 roku

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2020 rokuUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Bławat Krzysztof 2020-06-10 15:08:03 TAK
Bober Andrzej 2020-06-10 15:07:59 TAK
Bober Tadeusz 2020-06-10 15:08:02 TAK
Cieszyńska Bożena 2020-06-10 15:08:03 TAK
Dera Robert 2020-06-10 15:08:01 TAK
Jakubek Wiesław 2020-06-10 15:08:02 TAK
Jankowski Piotr 2020-06-10 15:08:11 TAK
Kwidziński Piotr 2020-06-10 15:08:01 TAK
Maliszewski Arkadiusz 2020-06-10 15:08:04 TAK
Miszczak Andrzej 2020-06-10 15:08:01 TAK
Seyda Marian 2020-06-10 15:08:02 TAK
Sulej Łukasz 2020-06-10 15:08:21 brak
Szczepańska Danuta 2020-06-10 15:08:04 TAK
Wysiecki Karol 2020-06-10 15:08:04 TAK
Żurek Marcin 2020-06-10 15:08:21 brak
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje