loading-img
Szczegóły uchwały
Numer j)
Status podjęta
Opis

j) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r.  dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna

Dodał Ostrowski Przemysław
2019-09-13 11:28:54
Ost. akt. Ostrowski Przemysław
2019-09-20 10:18:40
Wyniki głosowania j)
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
j) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania w BIP 208 kB 2019-09-20 10:19:22 Ostrowski Przemysław